Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.04.2022.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.04.2022.
akumulacijsko jezero na Dravi kod Čakovca - 04.02.2021.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.03.2022.
između kolodvora Podsused i Zaprešić - 05.03.2021.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.03.2022.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.

Sigurnosne preporuke

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se najsvježijim dostupnim službenim podatcima), posebice o utjecaju bure u splitskoj Sjevernoj luci. Također, preporučuje se ukazati UKHO-u na navedena ažuriranja, radi mogućnosti uvrštavanja istih u publikaciju Admiralty Sailing D...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.
Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, a na temelju posljednje obavljene izmjere dubina na području INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o dubinama mora i maksimalno dozvoljenom gazu brodova, kao i duljinama svakog pojedinačnog veza na predmetnom terminalu. Također, preporučuje s...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), člankom 19., propisati smjernicu o pohađanju tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na ...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), a u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, propisati da samozatezna („self tension...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), a u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, propisati da samozatezna („self tension...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.