Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.08.2020.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 04.08.2020.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 04.08.2020.
između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec - 21.10.2018.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.07.2020.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020.

Sigurnosne preporuke

Upravitelj infrastrukture trebao bi dopuniti Uputu HŽ-451, nakon što se provede dodatna analiza uvjeta za prijevoz praznih kontejnera tipa High Cube obzirom na bruto vrijednosti mase kontejnera (poglavlja 3.1.2. i 4.2.2.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.08.2020.
Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno nastalim promjenama na okolišu iz smjera sjevera iznad kolodvora Škrljevo ugraditi dodatni uređaj za mjerenje brzine vjetra (poglavlje 4.2.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.08.2020.
DIV grupa d.o.o. prilikom izvođenja radova na željezničkim prugama, a naročito na onim prugama koje su inače otvorene za redovan željeznički promet, a za potrebe održavanja ili obnove zatvorene za redovan željeznički promet, trebala bi detaljno razraditi postupke pri izvođenju radova u Planovima izvođenja radova te posebno naglasiti da nakon svakog završetka radova i zatvora pruge istu treba pregledati kako bi se na dokazan način uvjerili da su svi elementi pruge ispravni i da na pruzi nema o...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.07.2020.
U slučajevima kada su signalno sigurnosni uređaji na prugama opremljenim APB-om u kvaru (smetnje, zauzeća ili sl.), a nadležna osoba ne može pouzdano utvrditi razlog kvara APB-a u međukolodvorskom razmaku, upravitelj infrastrukture trebao bi propisati da prvi vlak koji prometuje u tom međukolodvorskom razmaku vozi sa Vmax 30 km/h, a svi slijedeći vlakovi sukladno propisanim odredbama mogu se kretati brzinom od Vmax 100 km/h u predmetnom međukolodvorskom razmaku.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.07.2020.
Grad Pula trebao bi na ŽCP Vernalska dopuniti i obnoviti prometnu signalizaciju sukladno propisanom (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020.