Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.01.2020.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 31.12.2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019.

Sigurnosne preporuke

Prilaz letjelice trebao bi se odvijati po putanji koja je uobičajena u zrakoplovstvu (downwind - base - final) i koja ujedno omogućuje optimalnu kontrolu i stabilizaciju letjelice u prilazu.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019.
Brzina letjelice tijekom prilaza za slijetanje trebala bi uvijek biti dovoljno velika, tj. toliko veća od minimalne brzine da eventualni udari vjetra ne ugroze brzinu potrebnu za let zrakoplova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019.
Operator, tvrtka Pegasus Airlines, trebala bi implementirati nove Putničke sigurnosne kartice koje su usklađene sa međunarodnim standardima i normama, poput EASA CAT.OP.MPA.170 i ICAO Doc. 10086, te sa zaključcima Sigurnosne studije DGCA-a.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019.
Preporuča se Hrvatskom registru brodova osiguravanje dosljednog provođenja i implementacije zahtjeva važećih Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila te osiguravanje dosljednog ažuriranja podataka o plovilima i opremi u Svjedodžbama i pripadnim dokumentima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019.
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se preporuča regulirati broj članova posade na ribarskim plovilima na način da se uz članove posade za održavanje sigurne plovidbe omogući ukrcaj stručnih radnika te da se definiraju zahtjevi za njihov rad i boravak na ribarskim plovilima te minimalnu stručnu osposobljenost.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019.