Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 06.02.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 31.01.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.01.2020.

Sigurnosne preporuke

Proizvođač, tvrtka Airbus Helicopters, trebala bi dodatno istaknuti važnost održavanja komponenti dinamičkog sustava na način da zamjeni tekst u Priručniku održavanja helikoptera Alouette II, Poglavlje 5.8, Bilješka 2, sa slijedećim tekstom: "Alouette Priručnik održavanja, Poglavlje 5.8, Bilješka 2: Komponentama prijenosa kojima je istekao kalendarski period od 10 godina ali ne i njihov TBO (sati rada komponente), može biti odobreno produženje kalendarskog perioda i to pojedinačno ne duže od...
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.
Mađarske zrakoplovne vlasti trebale bi tijekom svog redovnog nadzora poduprijeti izmjene procedura Organizacije za održavanje sukladno Sigurnosnoj preporuci AIN04-SR-10/2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.
Mađarske zrakoplovne vlasti trebale bi tijekom svog redovnog nadzora poduprijeti ishođenje Odobrenja proizvođača (Airbus Helicopters), od strane tvrtke Hidroplan Nord Kft, u skladu sa Sigurnosnom preporukom AIN04-SR-09/2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.
Organizacija za održavanje, tvrtka Hidroplan Nord Kft, bi trebala revidirati svoje kompanijske procedure vezane za izdavanje Potvrda o vraćanju komponenti u uporabu nakon održavanja, posebno pazeći na sadržaj i informacije navedene u Potvrdi.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.
Organizacija za održavanje, tvrtka Hidroplan Nord Kft, bi trebala ishoditi Odobrenje proizvođača (Airbus Helicopters), za buduće izvođenje trogodišnjih kalendarskih inspekcija Dinamičkih komponenti prijenosa, sukladno proizvođačevim uputama u Priručniku za održavanje helikoptera i pripadajućim direktivama. Sukladno navedenom, Organizacija za održavanje bi trebala prilagoditi svoj odobreni opseg radova odobren od strane mađarskih zrakoplovnih vlasti.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020.