Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Željeznice | Datum objave: 09.06.2020.
Zračna luka Dubrovnik - 29.11.2018.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.04.2020.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.04.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020.

Sigurnosne preporuke

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom izvršenja građevinskih radova na aerodromima povećati broj nadzora kako bi provjerila usklađenost građevinskih radova sa odobrenom dokumentacijom koja definira "Upravljanje aerodromskim operacijama tijekom građevinskih radova".
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom odobravanja projekata izgradnje i rekonstrukcije aerodroma, u potpunosti provjeravati usklađenost projekta sa zahtjevima Dodatka 14 ICAO-a, te EU Regulative CS-ADR-DSN, vezanima za horizontalnu signalizaciju manevarskih površina.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom odobravanja projekata izgradnje i rekonstrukcije aerodroma, u potpunosti provjeravati usklađenost projekta sa zahtjevima Dodatka 14 ICAO-a, te EU Regulative CS-ADR-DSN, vezanima za horizontalnu signalizaciju manevarskih površina.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020.
Zračna luka Dubrovnik bi trebala internim procedurama obuhvatiti mjere M1 i M2 koje su definirane u dokumentu „Analiza događaja povezanog sa sigurnošću MOR29NOV2018“ predmetnog događaja. Takve mjere bi trebale postati standardna procedura Zračne luke Dubrovnik.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020.
Zračna luka Dubrovnik bi za buduće radove na manevarskim površinama trebala uvesti procedure koje obuhvaćaju korištenje horizontalne oznake zatvoreno „X“ kao prvu sigurnosnu mjeru, koja upozorava pilote zrakoplova na njihov status. Takva oznaka bi trebala biti prisutna sve dok se manevarska površina ne aktivira.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020.