Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Željeznice | Datum objave: 18.05.2021.
autocesta A6, u blizini izlaza Ravna Gora - 17.08.2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021.
autocesta A6, u blizini izlaza Ravna Gora - 17.08.2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021.
istočno od otočića Barbarinac - 06.02.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 24.03.2021.
pruga M103, u blizini kolodvora Prečec - 19.10.2019.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 10.03.2021.

Sigurnosne preporuke

HACZ bi trebala tijekom svojih redovnih i vanrednih nadzora zračnih operacija (subjekata uključenih u operacije zrakoplova) povećati pozornost na ispravnost pripadajućih letačkih priručnika i usklađenost istih s uputama i važećim revizijama proizvođača.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021.
Piloti zrakoplova Cessna 150, bi se trebali prije leta u potpunosti upoznati sa procedurama za slučaj nužde, prije leta, kako proizvođač i navodi u pripadajućem Vlasničkom priručniku predmetnog aviona, kako bi u što ranijoj fazi mogli prepoznati potencijalne probleme vezane za rad motora, te kako bi mogli adekvatno reagirati.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021.
Operator zrakoplova bi trebao provjeriti primjenjivost pripadajuće Liste provjere (Check list) aviona prije početka letačkih operacija.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021.
Vlasnik predmetnog zrakoplova bi trebao zamijeniti Pilotski priručnik zrakoplova 1977, sa Vlasničkim priručnikom Cessna 150 - 1975, sukladno proizvođačevim uputama.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021.
Željeznički prijevoznik trebao bi prilikom slijedećeg velikog popravka (VP) lokomotiva serije 1141 podserije 000, razmotriti da se iste opreme elektrodinamičkom kočnicom.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 10.03.2021.