Početna > Istrage > Željezničke istage

Željezničke istrage

Istrage prikazane po datumu događaja

Dana 09.09.2022. u 21:30 sati na pruzi oznake M104 u KM 294+485 došlo je do naleta putičkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200. Smrtno su stradali strojovođa, kondukter, jedan putnik te je ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.09.2022.
Dana 01.08.2022. godine u 21:38 sati došlo je do naleta lokomotivskog vlaka 89717 na osobno vozilo na nepravilno osiguranom ŽCP Milja, na pruzi oznake M202 u KM 634+828. Uslijed naleta lakše su ozli...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 02.09.2022.
Dana 28.03.2022. godine u 10:31 sati na pruzi oznake M104 došlo je do naleta putničkog vlaka broj 2011 na radnika društva HŽ Infrastruktura, prilikom obavljanja redovnog posla na radnom mjestu ophodar...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.03.2022.

2021. godina

Dana 03.12.2021. u 18:29 sati od strane društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za promet zaprimljena je obavijest o nesreći između kolodvora Zagreb Klara i kolodvora Hrvatski Leskovac na ŽCP-u „Blok...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 22.12.2021.
Dana 11. studenog 2021. godine u 10:15 sati na dionici pruge oznake M103 u KM 000+684 vlak broj 89265 nije se zaustavio ispred ulaznog signala "C" kolodvora Novska, koji je signalizirao signalni znak ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.12.2021.
Dana 11. kolovoza 2021. godine u 04:40 sati između kolodvora Križevci i kolodvora Lepavina, na međunarodnoj pruzi oznake M201 u KM 484+490 došlo je do naleta vlaka broj 41990 na kraj vlaka broj 45902....
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.08.2021.
Dana 17. lipnja 2021. godine u 10:22 sati na ŽCP-u "Stancija Grgur", pasivno osiguranom prometnim znacima u KM 103+821 na pruzi R101, došlo je do podlijetanja osobnog cestovnog vozila pod putnički vla...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.07.2021.
Dana 5. ožujka 2021. godine u 13:45 sati na dionici pruge oznake M101 u KM 438+180 između kolodvora Zaprešić i Podsused TV, došlo je do naleta lokomotive strojnog vlaka broj 69609 na pružnog radnika k...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 09.03.2021.
Dana 27.1.2021. u 03:40 sati od strane društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za promet zaprimljena je obavijest o nesreći u kolodvoru Meja, na međunarodnoj pruzi oznake M202, u KM 636+072, gdje je ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 23.02.2021.
Dana 13. siječnja 2021. godine u 10:30 sati u kolodvoru Bregi, na pruzi R202 došlo je do iskliznuća teretnih vagona prilikom manevriranja. Prilikom manevriranja grupe od 28 vagona sa lokomotivom broj ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.01.2021.

2020. godina

Dana 15. studenoga 2020. godine u 07:41 sati na pruzi oznake M103 na kolodvoru Lipovljani u KM 009+140, izbjegnut je sudar vlakova. Vlak br. 41991 koji je bio zaustavljen u kolodvoru Lipovljani radi s...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 23.12.2020.
Dana 16. listopada 2020. godine u 21:10 sati prilikom prometovanja putničkog vlaka broj 6016 po pruzi oznake R202 u KM 072+600 nedaleko kolodvora Našice došlo je do požara na dizel motornoj garnituri ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 16.10.2020.
Dana 28. rujna 2020. godine u 22:35 sati u kolodvoru Čakovec, na pruzi M501 došlo je do iskliznuća putničkog vlaka broj 3321, koji je bio sastavljen od dizel motornih garnitura 95 78 7023 004 i 95 78 ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.10.2020.
Dana 07. rujna 2020. godine u 15:06 sati na ŽCP-u „Pračno“, osiguranom branikom kojim upravlja čuvar prijelaza u KM 376+548 pruge M502, došlo je do naleta teretnog vlaka broj 48974 na osobno cestovno ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.09.2020.
Dana 22. lipnja 2020. godine u 18:50 sati na ŽCP-u "Kupljenovo", aktivno osiguranom (svjetlo, zvuk i polubranik), na pruzi R201 u KM 010+383 došlo je do naleta osobnog vozila u bočni dio strojnog vlak...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.09.2020.
Dana 26. travnja 2020. godine u 20:20 sati, u KM 443+898 na pruzi M101 Zaprešić-Savski Marof, na ŽCP-u „Brdovec“ aktivno osiguranom (svjetlo i zvuk), dolazi do podlijetanja osobnog cestovnog vozila po...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.09.2020.
Dana 20. ožujka 2020. godine u 07:08 sati u kolodvoru Čakovec, na pruzi oznake M501 prilikom polaska putničkog vlaka broj 3300 sa 1. kolosijeka došlo je do iskliznuća istog u KM 060+983 na iskliznici ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.03.2020.

2019. godina

Dana 03. prosinca 2019. godine u 06:10 sati u KM 034+820, na pruzi M201 DG-Botovo-Dugo Selo u kolodvoru Križevci prilikom ulaska putničkog vlaka broj 2201 iz smjera Dugog Sela došlo je do iskliznuća i...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.12.2019.
Dana 19. listopada 2019. godine u 01:35 sati na pruzi oznake M103 teretni vlak broj 42811 imao je postavljen prolaz po prvom kolosijeku kolodvora Prečec. Neposredno prije ulaznog signala kolodvora Pre...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.11.2019.
Dana 23. rujna 2019. godine u 08:20 sati, u KM 062+953 na pruzi R201 Zaprešić - Čakovec, na ŽCP-u Vartilen osiguranom prometnim znacima, dolazi do podlijetanja osobnog vozila pod željezničko vozilo za...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.11.2019.
Dana 18. lipnja 2019. godine u 12:48 sati prilikom vožnje teretnog vlaka 61153 na pruzi oznake M103 (055+780 km) u blizini kolodvora Novoselec dolazi do iskliznuća vagona broj 31 78 0818 129-9 serije ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2019.
Dana 05. svibnja 2019. godine u 15:55 sati u kolodvoru Škrljevo na pruzi M202 u km 640+632 strojovođa vlaka broj 89957 zamijetio je dva prazna kontejnera na 1. garažnom kolosijeku, te o istom izvješću...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2019.
Dana 16. siječnja 2019. godine oko 22:36 sati došlo je do iskliznuća lokomotive broj 2132-321 prilikom manevarske vožnje po 9. kolosijeku u kolodvoru Zagreb Glavni i prelaska preko skretnice broj 43. ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.01.2019.

2018. godina

Dana 21. listopada 2018. godine u 07:24 sati došlo je do iskliznuća putničkog vlaka broj 783 na pruzi oznake M201 dionica Dugo Selo – Vrbovec u km 453+797. Putnički vlak broj 783 iskliznuo je uslijed ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 25.10.2018.
Dana 13. listopada 2018. godine u 14:40 sati, na ŽCP-u Vernalska, na pruzi R101 Buzet dg – Pula dolazi do podlijetanja osobnog vozila pod dizel motornu garnituru 7122 021 u sastavu putničkog vlaka bro...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 17.10.2018.
Dana 12. listopada 2018. godine u 6:51 sati prilikom križanja vlakova broj 61100 i 61153 u kolodvoru Plaški dolazi do iskliznuća posljednjeg vagona u sastavu vlaka 61153 prilikom prelaska preko skretn...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.10.2018.
Dana 11. srpnja 2018. godine u 08:38 sati prilikom ulazne vožnje vlaka 48911 na relaciji kolodvor Gyekenyes - kolodvor Dobova, prijevoznika RCC-Croatia d.o.o. na šesti kolosijek kolodvora Dugo Selo do...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 13.07.2018.
Dana 27. lipnja 2018. godine u 08:06 sati na pruzi M104 u kolodvoru Slavonski Brod tijekom manevarske vožnje grupe od devet teretnih vagona, dolazi do odvajanja i kretanja po inerciji posljednja dva v...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 03.07.2018.
Dana 02. lipnja 2018. godine u 13:56 sati na pruzi oznake M103 iz kolodvora Kutina teretni park sa šestog kolosijeka neovlašteno je otišao lokomotivski vlak broj 69327, prilikom čega je presjekao skre...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.06.2018.
Dana 08. siječnja 2018. godine u 18:40 sati, u kolodvoru Zagreb Zapadni putnički dio, na pruzi oznake M101 (Dobova) - DG - Savski Marof - Zagreb GK došlo je do strujnog udara prilikom penjanja malodob...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 22.01.2018.

2017. godina

Dana 27. listopada 2017. godine u 18:55 sati, na ŽCP-u Gornja Stubica, na pruzi L202 Zabok - Gornja Stubica došlo je do podlijetanja osobnog vozila pod putnički vlak broj 3229. U nesreći nije bilo o...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 12.05.2017.
Dana 17. listopada 2017. godine u 21:23 sati u kolodvoru Duga Resa tijekom vožnje putničkog vlaka broj 4063, dolazi do iskliznuća istog sa 10. osovinom u pravcu kretanja uslijed puknuća prijevodnice n...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.10.2017.
Dana 12. listopada 2017. godine u 16:30 sati u kolodvoru Zagreb Ranžirni, tijekom vožnje manevarskog sastava sastavljenog od lokomotive i šest praznih teretnih vagona, došlo je na kolosijeku S-52 i s...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 17.09.2018.
Dana 28. travnja 2017. godine u 16:05 sati na pruzi M202 u kolodvoru Zagreb Glavni prilikom postavljanja elektromotorne garniture serije 6111-015 na kolosijek VD1 došlo je do naleta iste na prsobran. ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.05.2017.
Dana 04. travnja 2017. godine u 16:54 sati na pruzi M201 u kolodvoru Križevci dolazi do ozljeđivanje putnice bočnim vratima vagona, prilikom izlaska iz putničkog vagona 61 78 20-00 058-7 koji je bio ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 09.05.2018.
Dana 27. ožujka 2017. godine u 06:05 sati u kolodvoru Zagreb Ranžirni, tijekom vožnje manevarskoga sastava kojeg su činili lokomotiva i dvadeset tovarenih vagona, došlo je do iskliznuća manevarske lo...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 12.02.2018.
Dana 10. ožujka 2017. godine u 23:58 sati na pruzi M202 došlo je do iskliznuća četrnaestog i petnaestog vagona s tri okretna postolja teretnoga vlaka broj 46801. Do iskliznuća je došlo prilikom prome...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.04.2018.
Dana 19. veljače 2017. godine u 20:13 sati na pruzi M202, u kolodvoru Karlovac, prilikom manevriranja iskliznuo je teretni vagon broj 37 80 7846 169-6. Iskliznuće se dogodilo na skretnici broj 38 u p...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 09.02.2018.
Dana 11. siječnja 2017. godine u 20:02 sati na pruzi M104, u stajalištu Lužani –Malino, putnički vlak broj 2508, koji je prometovao na relaciji Vinkovci – Novska, prošao je kroz navedeno stajalište b...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 22.02.2018.

2016. godina

Dana 17. listopada 2016. godine u 08:17 sati, na ŽCP-u Kuljevčica, na pruzi L201 Varaždin – Golubovec, kod grada Ivanca je došlo do podletanja osobnog putničkog vozila ispod vozila za posebne namjene...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.10.2017.
Dana 05. i 06. listopada 2016. godine prilikom vožnje vlakova 69702 i 89885 prugom M 201, između kolodvora Botovo i Koprivnica, signalno-sigurnosni uređaj ŽCP-a broj 28 (ŽCP „Danica“) registrirao je ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018.
Dana 05. rujna 2016. godine u 08:28 sati, na pruzi M402 na „Z“ kolosijeku kolodvora Zagreb Ranžirni došlo je do naleta dva željeznička vozila za posebne namjene (TMD) čelom u čelo. U ovoj nesreći nit...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 25.09.2017.
Dana 16. srpnja 2016. godine u 05:35 sati, na pruzi M202 u tunelu Sljeme došlo je do željezničke nesreće, pada tereta s osmog vagona vlaka broj 60300. Radi se o teretnome vlaku koji je prometovao na ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 31.08.2017.
Dana 08. lipnja 2016. godine u 08:47 sati na pruzi M304 iskliznulo je pružno vozilo TMD oznake 98 78 9 103 272-2 u 187+740 KM neposredno prije ŽCP-a Rogotin koji se nalazi u 185+680 KM. Do iskliznuća...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 10.07.2017.
Dana 12. svibnja 2016. u 21:06 sati, u kolodvoru Vinkovci, na ŽCP-u „Slavija“, dogodio se incident, prelazak vlaka preko nezaštićenog ŽCP-a. Navedeni incident se manifestirao na način da je u naveden...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 28.06.2017.
Dana 08. svibnja 2016. godine, tijekom vožnje manevarskog sastava po devetom kolosijeku pruge M101 u teretnom dijelu kolodvora Zagreb Zapadni, došlo je do iskliznuća manevarske lokomotive serije 2132...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.03.2017.
Dana 20. siječnja 2016. godine u 22:45 sati pri dolasku strojnog vlaka broj 69047 u kolodvor Rijeka Brajdica utvrđen je prijelom lijevog monoblok kotača na prvom vratilu lokomotive 1141-012. Zbog ovo...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.01.2017.

2015. godina

Dana 28. prosinca 2015. godine oko 13:20 sati na ŽCP-u Male Sredice u Bjelovaru, koji se nalazi na pruzi L203 Križevci-Bjelovar-Kloštar, došlo je do naleta putničkog vlaka broj 2310 na putničko motor...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.04.2017.
Dana 02. studenog 2015. u 08:05 sati, tijekom ophodnje prugom M 101 čuvara pruge-ophodara između kolodvora Zaprešić i Podsused tvornica u km 437+800, putnički vlak 8014 naletio je na čuvara pruge – ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.05.2015.
Dana 30. lipnja 2015. u 07:55 sati, u kolodvoru Split Predgrađe, na četvrtom kolosijeku tijekom vožnje manevarskog sastava sastavljenog od vozne lokomotive serije 2044-028 i vagona serije MDDlm došlo...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 18.01.2017.
Dana 10. srpnja 2015. u 16:18 sati na ŽCP-u Švogari kod Kanfanara, na pruzi R 101 Buzet državna granicaPula, došlo je do naleta putničkog vlaka broj 4710 na teretno motorno vozilo. Zbog ove nesreće d...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 12.09.2016.
Dana 19. ožujka 2015. u 18:35 sati, na pruzi M301, došlo je do sudara putničkog vlaka broj 6214 sa stablom koje je palo na prugu. U nesreći je nastala veća materijalna šteta na željezničkom vozilu. N...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 22.01.2016.
Dana 27. veljače 2015. u 17:58 sati, na ŽCP-u „Knauf“ u mjestu Kosovo, na pruzi M604, došlo je do sudara teretnog vlaka broj 61103 i teretnog motornog vozila kojim je upravljao strani državljanin. Ne...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.04.2016.
Dana 12. siječnja 2015. u 9:52 sati, na ŽCP-u na području Grada Samobora, između mjesta Kupinec i Pavučnjak, na pruzi M202, došlo je do sudara brzog vlaka broj 703 i teretnog motornog vozila. Vozač ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.01.2016.

2014. godina

Dana 11.11.2014. godine na otvorenom dijelu pruge M202, između kolodvora Horvati i Zdenčina, u 06:13 sati tijekom prolaska teretnog vlaka broj 61103 došlo je do loma kontaktne mreže i oštećenja signa...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.01.2016.
Dana 10. studenog 2014. u 14:30 sati, u kolodvoru Sisak, na spojnim kolosijeku koji povezuje industrijske kolosijeke 16t i 17t, kolodvor Sisak, Pristanište i skladište, tijekom vožnje manevarske loko...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 26.02.2016.
Dana 18.9.2014. godine u 13:15 sati, na pruzi R-106 Zabok-Đurmanec-Državna granica, na željezničko cestovnom prijelazu u centru grada Krapine (osiguranom prometnim znacima i svjetlosnom i zvučnom si...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015.
Dana 11.09.2014. godine u 18:46 h tijekom vožnje brzog vlaka broj 523, koji je prometovao na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Split, između kolodvora Labin Dalmatinski i Kaštel Stari došlo je do isk...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 09.03.2016.
Dana 11.09.2014. godine oko 13.00 h u radionici poduzeća „Održavanje vagona“, koja se nalazi na Zagreb Glavnom kolodvoru, tijekom manevriranja došlo je do sudara manevarskog sastava i vagona koji su ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.04.2015.
Dana 04.09.2014. godine oko 12:50 sati, tijekom stajanja putničkog vlaka u Kolodvoru Varaždin došlo je do požara u stražnjoj upravljačnici dizel motorne garniture (DMG) serije 7121-017. DMG je trebal...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 18.05.2015.
Dana 31.kolovoza 2014. u 14:40 sati, na kolodvoru Rijeka manevarska lokomotiva gurala je 18 praznih vagona iz Luke u teretni dio kolodvora. Tijekom prolaska preko skretnice broj 140 četvrti vagon sa ...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 18.08.2015.
Dana 11.07.20014. godine oko 18 h, na pruzi R201 Zaprešić-Čakovec, neposredno kod stajališta Mađarevo (u km 068+720) došlo je do iskliznuća vagona za posebne namjene u sastavu vlaka br. 79151. Do is...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 22.12.2014.
Dana 17.07.2014. godine u 8.30 h, u kolodvoru Varaždin, na km 0+023 došlo je do iskliznuća vagona za posebne namjene serije U-zž s obje osovine. Do iskliznuća je došlo prilikom manevarske vožnje malo...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.01.2015.
Dana 22.06.2014. godine oko 21:20 h, na pruzi M102 Zagreb Glavni Kolodvor-Dugo Selo, neposredno na izlasku iz kolodvora Dugo Selo u smjeru Zagreba, izbjegnut je sudar vlaka broj 782, koji je krenuo i...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 23.10.2015.
Dana 02.06.2014. godine na pruzi M 202, u km, 521+000 došlo je do naleta vlaka broj 4059 na laku pružnu mehanizaciju. Tom prilikom je odbačena laka pružna mehanizacija teže ozlijedila radnika (pružno...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.03.2015.
Dana 22.04.2014. godine oko 15:00 sati, tijekom prometovanja vlaka za posebne namjene dionicom pruge M606 Zadar-Knin, između kolodvora Kistanje i Knin u mjestu Oćestovo, došlo je do sudara vlaka s od...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.01.2015.
Dana 10.04.2014. godine u 9.13 sati, na pruzi M104, u kolodvoru Oriovac, došlo je do incidenta - izbjegnut sudara vlaka 741 i vlaka 45520 na 3. kolosijeku. Ovaj se incident dogodio za vrijeme predvi...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.02.2015.