Početna > Istrage > Sigurnosne preporuke

Sigurnosne preporuke

Željeznički prijevoznik trebao bi u Okvirnom planu i programu poučavanja izvršnih radnika posvetiti više pozornosti na radne postupke vezane uz postupak manevriranja sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.09.2019
Uključeni prijevoznik trebao bi unutar Plana i programa redovitog poučavanja strojovođa posvetiti veću pozornost na sadržaje vezane za poslovne specifičnosti u okviru tehnološkog procesa rada po pojedinim kolodvorima ili pružnim dionicama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019
Upravitelj infrastrukture trebao bi prilikom modernizacije signalno sigurnosnog uređaja kolodvora Kutina TP ukinuti grupni izlazni signal oznake CT 6-9 i postaviti pojedinačne svjetlosne signale za vozne putove izlaza sa 6, 7, 8 i 9 kolosijeka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019
Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Češke Republike reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima češke državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja sigurnosne narukvice od strane osobe koja upravlja gliserom tijekom cijelog vremena trajanja plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 12.07.2019
Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima hrvatske državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja sigurnosne narukvice od strane osobe koja upravlja gliserom tijekom cijelog vremena trajanja plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 12.07.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se kroz interne propise Ministarstva dodatna pažnja posveti edukaciji svih članova posade brodova i brodica Ministarstva, a vezano uz rukovanje ugrađenim navigacijskim sustavima koji su ugrađeni na brodu ili brodici na koje su raspoređeni, kako bi pored zapovjednika barem još jedan član posade imao potrebna znanja i vještine potrebne za rukovanje tim specifičnim navigacijskim sustavima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da ukoliko se tehničkim pregledom utvrdi da brodica nije opremljena ugrađenim propisanim navigacijskim svjetlima i svjetiljkama, a prema Pravilima o izbjegavanju sudara, da se jasno naznači ograničenje, tj. zabrana plovidbe u razdoblju od zalaska do izlaska Sunca, kao i u uvjetima smanjene vidljivosti, te se spomenuto ograničenje upiše u očevidnik brodica odnosno budući jedinstveni upisnik te u plovidbenu dozv...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dosljedna provedba propisanih tehničkih i inspekcijskih pregleda brodica, s posebnim naglaskom na opremljenost brodica i broj osoba koje se na brodicama nalaze.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi pomorstva i Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izmjena zakonskih i podzakonskih propisa tako da su sve osobe na brodicama, bez obzira na njihovu namjenu (za osobne, gospodarske ili javne svrhe), a čija brzina prelazi 20 čv, dužne za cijelo vrijeme trajanja plovidbe nositi prsluk za spašavanje, neovisno o području i uvjetima plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi pomorstva i Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da propiše obveznu ugradnju pojačivača radarskog signala (radar reflektora) na drvene i gumene brodice te na sve brodice čija brzina prelazi 20 čv.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019

2018. godina

Kako bi se, u slučaju potrebe, akcija traganja i spašavanja pilota parajedrilice mogla provesti što brže i uspješnije, preporučljivo je da piloti parajedrilica koji rade prelete, u dogovoru s kolegama letačima ili nekom drugom osobom, koriste neku od aplikacija za lociranje mobitela.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 11.12.2018
Piloti parajedrilica koji lete na području Učke, trebali bi imati u vidu da strujanje zraka u nižim slojevima iznad područja oko sela Mala Učka i nešto južnije od sela Mala Učka, može biti vrlo turbulentno.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 11.12.2018
Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, za jedrenje je ne bi trebali koristiti nedovoljno iskusni piloti.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.11.2018
Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, trebalo bi izbjegavati jedrenje na maloj udaljenosti od padine.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.11.2018
Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, trebalo bi izbjegavati jedrenje na brzinama minimalnog propadanja, nego uvijek letjeti na nešto povećanim brzinama kako bi jedrilica brže reagirala na komande te bila u mogućnosti sigurno napustiti područja iznenadnih silaznih zračnih strujanja.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.11.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi poduprijeti izmjene i dopune Operativnog priručnika koje bi Zračna luka Split trebala provesti u skladu s preporukom AIN04-SR-08/2018.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi temeljiti intenzitet nadzora operatora na temelju procjene rizika (Risk based approach), uzimajući u obzir relevantne faktore poput uvođenja novog tipa zrakoplova u operacije, uvjete u kojima operator operira, vrstu operacija i slično.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
SMS sustav, kao i menadžment Zračne luke Split, trebao bi se upoznati sa zakonom propisanim obavezama davanja informacija u svrhu sigurnosne istrage te osigurati da se iste dostave na zahtjev tijela zaduženog i ovlaštenog za provođenje sigurnosnih istraga.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Zračna luka Split trebala bi uvesti sustav koji će pismenim tragom podržati određene operacije zrakoplova na zračnoj luci, poput premještaja zrakoplova ili sličnih radnji. U tu svrhu moguće je koristiti npr. e-mail, kao brz i jednostavan način pismene komunikacije. Spomenuti sustav trebao bi biti razrađen i definiran u odgovarajućem Operativnom priručniku Zračne luke Split.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, poštujući obavezu izvješćivanja i načela kulture pravičnosti (just culture), podržati nastojanja svojih zaposlenika u pogledu izvješćivanja o događajima koji ugrožavaju sigurnost zračnog prometa.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi osigurati da letačko osoblje koje provodi letačke operacije zrakoplovima tvrtke, obavi sva potrebna i propisana osposobljavanja za vršenje letačkih operacija zrakoplovima na kojima će letjeti za potrebe tvrtke ECA.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, provođenjem odgovarajućeg nadzora nad svojom CAMO organizacijom, osigurati da se kvaliteta održavanja zrakoplova iz flote ECA podigne na zadovoljavajuću razinu.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, za slučajeve postupaka koji nisu letačke operacije (npr. premještanje zrakoplova voženjem po manevarskim površinama i bez polijetanja), razraditi i u Operativnom priručniku definirati provođenja takvih postupaka. Ukoliko je moguće, komunikacija između nalogodavca i izvršitelja navedenih postupaka trebala bi biti popraćena pismenim tragom, npr. e-mailom kao oblikom brze i jednostavne pismene komunikacije.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, provođenjem odgovarajućeg nadzora nad obavljanjem letačkih operacija, osigurati da se letačke operacije obavljaju u skladu s propisanim postupcima, procedurama te odobrenim priručnicima tvrtke kako bi se kvaliteta spomenutih operacija podigla na zadovoljavajuću razinu
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi, općenito prilikom odobravanja programa održavanja sportsko rekreativnih zrakoplova, nastojati da isti budu razumljivi i nedvosmisleni te da korisnicima ne ostavljaju prostora za različite interpretacije.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.05.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi, općenito prilikom odobravanja programa održavanja sportsko rekreativnih zrakoplova, ukoliko uoči da se u pojedinom slučaju radi o zrakoplovu koji godišnje naleti veći broj sati, voditi računa da intervali održavanja koji se navode u pojedinom programu održavanja, ne premašuju intervale koje propisuje proizvođač
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.05.2018
Vlasnik vozila trebao bi dopuniti Plan školovanja uključenih radnika na prijemu/otpremi vagona vezano uz pregled funkcionalnosti vrata na putničkim vagonima u prijemnim/otpremnim kolodvorima (poglavlja 3.3.8.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.05.2018
Proizvođač opreme trebao bi u svojim uputama navesti da u uvjetima velikih elektromagnetskih onečišćenja izvan granica određenih međunarodnim normama, odnosno, utjecaja stabilnih i mobilnih postrojenja električne vuče koji se pokazuju kroz prevelike inducirane napone u postojećim signalnim kabelima bez redukcijskog faktora (neoklopljenim kabelima), da sklop TDR14 (bez odgovarajuće zaštite) može biti osjetljiv na inducirane elektromagnetske smetnje (poglavlje 4.2.12).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
Upravitelj infrastrukture trebao bi poduzeti mjere za pouzdano uklanjanje induciranih smetnji koje mogu utjecati na rad signalno-sigurnosne postojeće opreme, pri čemu bi naglasak trebao biti na primjeni pasivnih mjera koje su pouzdanije i dugoročno jeftinije (poglavlje 3.8.1).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 3 trebalo bi navesti koje su to dodatne mjere koje je upravitelj infrastrukture dužan uvesti (poglavlje 4.2.13).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
U Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 1 odredbu o praćenju rada trebalo bi proširiti i na ŽCPe koji su izvedeni kao automatski uređaji (poglavlje 4.2.13).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
Upravitelj infrastrukture trebao bi kroz redovne sastanke organizacijskih jedinica, koje se bave upravljanjem prometa i održavanjem infrastrukture, uskladiti tehnološke procese tih jedinica koje utječu na rad jedni drugih (poglavlja 4.2.2. i 4.2.3).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.02.2018
Upravitelj infrastrukture trebao bi uspostaviti procese održavanja kolosijeka namijenjenih za manevarski rad takve da se tijekom procesa kontrole stanja kolosijeka može utvrditi stvarno stanje kolosijeka što uključuje i nosivost kolosijeka i druge relevantne pokazatelje (poglavlje 4.2.2.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.02.2018

2017. godina

Preporučuje se upravitelju luke "Županijska lučka uprava Vela Luka" premještanje dijela komunalnih vezova koji se nalaze u neposrednoj blizini operativne obale trajektnog pristaništa na drugu lokaciju.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 19.12.2017
Organizatori padobranskih skokova trebali bi razdvojiti zone prizemljenja za manje iskusne padobrance (učenici, padobranci s A i B dozvolama) i padobrance koji prizemljenje rade iz oštrog strmog zaokreta.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.10.2017
Organizatori padobranskih skokova trebali bi provoditi kvalitetnu pripremu izvođenja skokova u sklopu koje bi trebali definirati smjer prizemljenja te osigurati da su svi padobranci s time upoznati prije odlaska na skok. Odstupanje od definiranog smjera prizemljenja načelno bi se trebalo dozvoljavati samo u slučaju neke izvanredne situacije
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.10.2017
Padobranski klubovi trebali bi konstantno raditi na edukaciji svojih članova padobranaca, u ovom slučaju konkretno na temama: - Pravila izvođenja padobranskih skokova, - Upravljanje padobranima visokih performansi, preduvjeti i tehnike izvođenja oštrih strmih zaokreta prilikom prizemljenja, kao i pravilan način držanja komandi i upravljanja padobranom općenito.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.10.2017
Upravitelj infrastrukture trebao bi za prometovanje „Z“ kolosijekom kolodvora Zagreb Ranžirni razraditi proceduru upravljanja prometom željezničkih vozila (poglavlja 3.8 i 3.10).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 16.10.2017
Obzirom na broj incidenata, nesreća i ozbiljnih nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima u kojima je sudjelovalo strojno osoblje, društva koja posjeduju vučna vozila koja prometuju po infrastrukturi pod nadležnosti društva HŽ Infrastruktura d.o.o., trebala bi prilikom redovnog i izvanrednog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke strojnog osoblja kod približavanja željezničko-cestovnim prijelazima (poglavlje 3.5.4.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.10.2017
Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali da dođe do predmetne nesreće uključeno društvo čiji je radnik vozač TMD-a trebalo bi u svom SUS-u definirati postupke pomoću kojih bi imalo točan uvid o stručnim osposobljenostima strojnog osoblja ovisno o seriji vozila i dionici pruge (poglavlja 4.3.1. i 4.3.5.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.10.2017
Uzevši u obzir predmetnu nesreću te činjenicu da je i ranije znalo doći po pomicanja kotura lima na paletama, vlasnik vagona bi trebao napraviti analizu načina pakiranja kotura limova iz koje bi se moglo utvrditi koliko je ovakav način pakiranja sukladan UIC smjernicama za utovar i poduzeti mjere na sprječavanju budućih nesreća.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Upravitelj infrastrukture tijekom poučavanja i školovanja izvršnih radnika trebao bi više pozornosti posvetiti na propisane postupke u slučajevima kad se pojavljuju opasnosti vezane za neuključivanje SS-uređaj, a koje izravno utječu na sigurnost prometa (poglavlje 4.3.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Obzirom na učestalost incidenata i nesreća u kojima je sudjelovalo strojno osoblje kada je promet bio reguliran evidencijama prometne sigurnosti, željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke kod zaprimanja i razumijevanja sadržaja evidencija prometne sigurnosti (poglavlje 8.2.2.)
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Uzevši u obzir utjecaj građevinskih objekata unutar infrastrukturnog pojasa na težinu ove nesreće upravitelj, Infrastrukture trebao bi u SMS-u uspostaviti proceduru procjene rizika iz koje bi se vidjelo da li objekti unutar infrastrukturnog pojasa mogu imati utjecaja na posljedice nekog štetnog događaja (poglavlje 8.2.17), temeljem čega bi se mogao izraditi prijedlog mjera za postupanje s takvim objektima.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Pružatelji usluga manevriranja trebali bi razraditi proces manevriranja za pojedine serije vagona, te bi s istim trebali upoznati sve manevarske radnike (poglavlje 5.4.5.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.03.2017

2016. godina

Općina Žminj trebala bi uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti i koordinirati isti s Upraviteljem infrastrukture, te napraviti plan održavanja trokuta preglednosti koji je pod ingerencijom Općine (poglavlja 7.7.1, 7.7.4. i 7.7.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Općina Žminj treba prometnicu prema ŽCP-u Švogari opremiti propisanom prometnom signalizacijom (poglavlje 7.7.4).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
ŽCP Švogari opremiti aktivnom zaštitom (poglavlje 9). Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Općini Žminj slijedeću sigurnosnu preporuku:
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Na pasivno osiguranim željezničko-cestovnim prijelazima, na kojima nije zadovoljen trokut preglednosti prilagoditi brzinu vlaka stvarnom stanju na terenu (raspoloživom trokutu preglednosti – poglavlje 7.9. i 8.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi na svim prugama uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti sukladno Pravilniku o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15). (poglavlja 7.9 i 9).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Redovito održavati vegetaciju u zoni željezničko‐cestovnog prijelaza zbog poboljšanja preglednosti (poglavlje 5.5.2)
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Postaviti znakove B38 i C01 o prvenstvu prolaska (poglavlje 5.5.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Sukladno pomicanju znakova ‐ iscrtati oznake na kolniku H01, H03, H11 i H43 (poglavlje 5.5.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Pomaknuti znakove („Andrijin križ“ A47 i „STOP“ B02) na minimalnu udaljenost od tri metra od najbliže tračnice s obje strane željezničko‐cestovnog prijelaza. (poglavlje 5.5.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi ŽCP koji se nalazi na pruzi M604 u km 235+100 opremiti zvučnim i svjetlosnim znacima.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi izraditi sustav vrednovanja pokosa iz kojeg bi se utvrdio objektivan redoslijed sanacije pojedinih pokosa temeljem opasnosti koju predstavljaju za odvijanje željezničkog prometa (poglavlje 4.2, 4.3 i 4.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Službe nadležne za održavanje prometnice trebale bi održavati zelenilo pored prometnice u blizini željezničko-cestovnog prijelaza Kupinec na način da prometni znakovi budu vidljivi sudionicima u prometu (poglavlje 5.5).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Željeznički prijevoznici koji se bave prijevozom tereta, trebali bi od pošiljatelja zatražiti potvrdu/dokaz da je teret ili dijelovi tereta dostatno pakirani i kao takvi sigurni za transport (poglavlja 4.2 i 4.3).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi u dokumentaciju o obavljenom pregledu kolosijeka osim rezultata mjerenja (slika 6) upisivati i podatke o stanju gornjeg i donjeg ustroja kolosijeka (poglavlja 7.4.2 i 10).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Preporučuje se Lučkim kapetanijama uvođenje redovitih nenajavljenih alkotestiranja članova posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uvođenje kriterija po kojem bi nadležna Lučka kapetanija mogla za konkretno kategoriju plovidbe 6 - Nacionalna obalna plovidba, vlastitom odlukom u Uvjerenju o najmanjem broju članova posade dodati još onoliki broj članova posade koji smatra da je potreban u svakom zasebnom slučaju. Stoga se preporučuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture izmjena i dopuna Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji mor...
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se nadležnoj Lučkoj kapetaniji Pula da naloži izradu maritimne studije i Pravilnika o redu u luci, te da se pristupi utvrđivanju graničnih uvjeta sigurnosti plovidbe svake pojedine vrste broda
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze nošenja sigurnosne opreme za članove posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi prilikom priveza ili odveza (prsluk za spašavanje na napuhavanje i po potrebi sigurnosni pojas), sukladno SUS-u.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ uvođenje obveze alkotestiranja u SUS-u brodara.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se Javnoj ustanovi ″Nacionalni park Brijuni″ kao koncesionaru i upravitelju luke Brijuni uspostava obveze korištenja osoba s kopna za privez/odvez brodova u luci Brijuni (to mogu biti i dežurni djelatnici JU ″NP Brijuni″ – služba nadzora, vatrogasci,...)
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze izvedbe palube broda na mjestima koja nisu zaštićena u protukliznoj izvedbi (palube, mjesta pristupa na brod i sl.)
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ prilagođavanje Sustava upravljanja sigurnošću (SUS) vrsti, veličini, namjeni i području plovidbe broda.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Hrvatska kontrola zračne plovidbe trebala bi osigurati da KZP (kontrolor zračnog prometa) ima valjanu informaciju o tipu zrakoplova s kojim komunicira kako bi isti, u slučaju potrebe, bio u stanju na najbolji mogući način sudjelovati i dati svoj doprinos u rješavanju nepredviđenih situacija.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.09.2016
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi razraditi i primijeniti način kojim će se u generalnoj avijaciji djelovati na pristup pilota koji prelaze s njima dobro poznatog tipa zrakoplova na njima novi tip zrakoplova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.08.2016
STS Avijacija d.o.o. trebala bi napraviti reviziju Operacijskog priručnika tj. dijela D koji se odnosi na 2.1.3 Periodička obuka i ugraditi dio obuke koji je sadržan i u 2.1.1. Konverzijski tečaj, a odnosi se na pripremu leta i donošenje odluka prilikom promjene vremenskih uvjeta, kako bi se povećala razina sigurnosti i smanjili rizici ponavljanja sličnih grešaka koji su doveli do navedene nesreće.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.07.2016
STS Avijacija d.o.o. trebala bi napraviti reviziju Operacijskog priručnika tj. dijela D koji se odnosi na 2.1.3 Periodička obuka i ugraditi dio obuke koji je sadržan i u 2.1.1. Konverzijski tečaj, a odnosi se na pripremu leta i donošenje odluka prilikom promjene vremenskih uvjeta, kako bi se povećala razina sigurnosti i smanjili rizici ponavljanja sličnih grešaka koji su doveli do navedene nesreće.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 18.05.2016

2015. godina

Upravitelj infrastrukture trebao bi kroz sustav upravljanja sigurnošću osigurati da se ljudske sposobnosti i ograničenja, te utjecaj istih na performanse zaposlenika uzmu u obzir primjenom priznatih metoda iz područja koja se bave utjecajem ljudskog čimbenika na obavljanje radnih zadataka i sigurnost (poglavlja 8.5.2 i 8.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.11.2015
Nakon saznanja o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sve zapise (komunikacija, RDR, MET podatci, STRIP, FLP) čuvati do okončanja istrage. Navedeno propisati u sklopu internih procedura HKZP
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 14.09.2015
Kontrolirano uklanjanje zrakoplova s mjesta nesreće i kontrolni pregled operativnih površina aerodroma provoditi u skladu s Aerodromskim priručnikom 5, a prilikom uklanjanje zrakoplova s mjesta nesreće postupati u skladu s Uredbom 996/2010 Europskog Parlamenta i Vijeća o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ, u članku 11. i 13.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.06.2015
Provesti radionicu na temu „Postupanje u kriznim situacijama HKZP“, kojom obuhvatiti iskustva i naučene lekcije iz ovog događaja, za tehničko i operativno osoblje HKZP. U radionicu odgovarajuće uključiti infrastrukturu i osoblje ZMiN pod nadležnošću MORH. Redovito uvježbavati propisane postupke.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Započeti s uvođenjem kontinuiranog anti-stres programa i programa adekvatne psihološke intervencije u kriznim situacijama – CISM, angažiranjem stručnjaka psihologa. Navedenim programom prema potrebi obuhvatiti i tehničko osoblje HKZP.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Dopuniti i revidirati plan za krizne situacije sukladno uočenim nedostacima tijekom i nakon događaja, kojim obuhvatiti: minimum funkcijskih zahtjeva za sva operativna radna mjesta obzirom na neprekinutost rada, izradu OPS modela rada u slučaju kritične situacije (elementarne nepogode), poboljšanje komunikacije između tehnike i operative te ograničenja ulaska u operativne prostorije neovlaštenim osobama.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Izraditi programe i uputa za održavanje objekata i pripadajuće infrastrukture HKZP-a koji nedostaju, napraviti reviziju svih postupaka i uputa koje se odnose na održavanje zgrade i odvodnje te jasno definirati odgovorne osobe i njihovu raspoloživost. Planovima obuhvatiti sigurnosnu procjenu zgrade, sustav veza, rekonstrukciju odvodnje oborinskih voda te izradu studije odvodnje prema potrebi.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) izraditi Sigurnosni plan kritične infrastrukture i imenovati Sigurnosnog koordinatora za pojedine dijelove Nacionalne kritične infrastrukture kojom upravlja HKZP.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture na prijedlog nadležnog tijela državne uprave te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura (NN. 108/13), te prijedlogom Registra kritičnih vrijednosti i Pregledom kritičnih infrastruktura HKZP, od strane nadležnih tijela provesti postupak za potvrđivanje popisa kritične infrastru...
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Tvrtke koje se bave održavanjem električnih instalacija na željezničkim vozilima trebale bi uvesti tehniku pregleda električnih instalacija u radnom stanju, koje omogućavanju radnu detekciju slabih mjesta na električnoj instalaciji koja nije moguće detektirati vizualnim pregledom, npr. termo kamerama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 18.05.2015
Da se prema pilotima koji su prešli sa zrakoplova više klase na zrakoplov niže klase performansi, a na kojem imaju relativno malo iskustvo (manje od 300 sati naleta), tijekom provjere stručnosti (LPC) obavlja pojačani nadzor poznavanja ograničenja (Limitations), performansi (Performance) i proračuna težine i ravnoteže (Weight and Balance) predmetnog zrakoplova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 06.05.2015
HŽ Infrastruktura bi trebala na predmetni željezničko-cestovni prijelaz ugraditi automatski uređaj za zatvaranje prometa (polubranici).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Odsjek za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske ceste trebali bi odrediti maksimalnu duljinu vozila koja smiju prolaziti predmetnim križanjem, jer je evidentno da vozila duljine 14m i više ne mogu u jednom prolazu preći preko ŽCP-a i skrenuti desno iz Bregovite u ulicu Ivana Rendića.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Infrastruktura i Hrvatske ceste trebale bi preprogramirati i uskladiti uređaje za davanje svjetlosnih znakova na predmetnom križanju na način da u trenutku uključenja signala koji najavljuje prolazak vlaka na uređaju za davanje svjetlosnih znakova bude uključeno žuto trepćuće svjetlo.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Hrvatske ceste trebale bi izmjestiti prometni znak koji vozače obavještava o nailasku na križanje, kao bi korisnicima ŽCP-a bili vidljivi i sigurnosno-signalni uređaj i znakovi koji označavaju ŽCP.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Prilikom priprema za letenje voditi računa o proračunu i rasporedu tereta, koji trebaju biti u skladu s propisanim normama proizvođača i stvarnih podataka dobivenih sa vaganja.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.01.2015