Početna > Istrage > Sigurnosne preporuke

Sigurnosne preporuke

Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao bi revidirati vlastiti sustav upravljanja sigurnošću, tako da primjenjujući sve vlastite postupke i metode za otkrivanjem i provedbom procjene rizika, implementira sigurnosne mjere za upravljanjem rizikom uzrokovanim smanjenom percepcijom strojovođa tijekom radnog vremena uslijed umora ili konzumiranja alkohola.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 28.10.2022
Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao povećati broj nasumičnih provjera mjerenja koncentracije alkohola u organizmu strojovođa tijekom njihovog rada.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 28.10.2022
Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti prolaza vlaka pored signala koji zabranjuje daljnju vožnju.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 28.10.2022
ASŽ trebala bi prilikom izdavanja Odobrenja za uporabu pojedinih vučnih vozila ili garnitura obratiti veću pozornost na one serije vozila koje su opremljene sjedalicom za pilota, da isti ima nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka obzirom na predviđeno mjesto za sjedenje prilikom vožnje u upravljačnici.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.07.2022
Uključeni željeznički prijevoznik u slučajevima kada se vožnja vlaka provodi uz prisustvo pilota, trebao bi u svakom trenutku osigurati pilotu nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.07.2022
Upravitelj infrastrukture trebao bi obavijestiti sve željezničke prijevoznike da komunikacija putem mobilnih uređaja koji posjeduju željeznički prijevoznici, a isti su van službenog zatvorenog sustava komunikacije nije način propisane dokazane komunikacije.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022
Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno Priručniku za održavanje radio dispečerske mreže redovito provoditi mjerenja u skladu s propisanim vremenskim rokovima te za isto voditi uredne evidencije.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022
Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi ponovno procijeniti rizik/hazard koju stvara opasnost prolaska vlaka pored signala koji pokazuje signalni znak "Stoj" i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022
Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka dokazane komunikacije u željezničkom prometu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom ("Narodne novine", broj 107/16). kako u teoretskom dijelu tako i u praktičnom dijelu ostvarivanja dokazane komunikacije.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022
Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja obraditi postupak kod zaustavljanja vlaka na pruzi kada su sredstva za sporazumijevanje sa susjednim kolodvorima ili TK dispečerom nedostupna, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom ("Narodne novine", broj 107/16).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022
Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala razviti i implementirati postupak praćenja i procjene identifikacije i razvoja kontinuiranog sigurnosnog učinka i kompetentnosti svog radnog osoblja, kako bi osigurala da se radovi planiraju, izvode i revidiraju na temelju zakonskih, podzakonskih akata i internih procedura zaštite na radu, posebice u ranim fazama uspostavljanja novih ugovornih radova i mjesta radova.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022
Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala revidirati svoj Registar procjene rizika i ažurirati ga gdje je to potrebno kako bi se u dovoljnoj mjeri obuhvatila opasnost naleta vlaka na sve pružne radnike prilikom njihovog izvođenja radova te uklonila ista usvajanjem dodatnih novih mjera.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022
Uključeni željeznički prijevoznik, društvo HŽ Cargo, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti naleta vlaka na pružne radnike prilikom izvođenja radova.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022
Upravitelj infrastrukture trebao bi osigurati da se plan izvođenja radova izrađuje sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima Dodatku IV. („Narodne novine“, broj 48/18), te bitne odredbe primjenjivati u svojim brzojavkama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022
Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se najsvježijim dostupnim službenim podatcima), posebice o utjecaju bure u splitskoj Sjevernoj luci. Također, preporučuje se ukazati UKHO-u na navedena ažuriranja, radi mogućnosti uvrštavanja istih u publikaciju Admiralty Sailing D...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, a na temelju posljednje obavljene izmjere dubina na području INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o dubinama mora i maksimalno dozvoljenom gazu brodova, kao i duljinama svakog pojedinačnog veza na predmetnom terminalu. Također, preporučuje s...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), člankom 19., propisati smjernicu o pohađanju tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na ...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), a u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, propisati da samozatezna („self tension...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), a u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, propisati da samozatezna („self tension...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti lučke uprave na odredbe članaka 5. i 19. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), koje navedenim subjektima propisuju obvezu uspost...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti VTS, lučke kapetanije i MRCC Rijeka na odredbe članka 75.č Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), prema kojima navedeni subjekti mogu narediti privremeno zatvaranje određenog dijela plovnog puta, luke ili dijela luke za pomorski promet u svrhu zaštite sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. ugradnja senzora za praćenje opterećenja konopa na kočnicama brodskih priteznih vitla („load sensors“), s mogućnošću lokalnog i daljinskog očitavanja vrijednosti (npr. sa zapovjedničkog mosta), na sve novogradnje (nosivosti) preko 16000 dwt kojima će kompanija u budućnosti upravljati. Također se preporučuje napraviti procjenu opravdanosti ugradnje navedenih senzora na postojeće brodove kojima upravljaju.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. da osigura da se planiranje putovanja, tj. prenošenje istog na nautičke karte te jasno razgraničavanje sigurnih voda od područja nesigurnih za plovidbu broda na nautičkim kartama provodi u skladu s utvrđenim pravilima struke. Također se preporučuje osigurati da isto bude pripremljeno u što je moguće kraćem
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split te u Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može uploviti u luku Split i mjesta u luci Split na kojima se može rukovati opasnim tvarima, uvrstiti definicije za „opasne kemikalije“ i „onečišćujuće tvari“, iz nacionalnog Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i način...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split te na web stranici Lučke uprave Split, ažurirati i uskladiti podatke o dubinama INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (na temelju obavljene posljednje izmjere dubina na području terminala). Također se preporučuje uskladiti/upotpuniti podatke o duljinama svakog pojedinačnog veza terminala (1, 2 i 3) te d...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split atestiranjem odrediti sigurno/dozvoljeno radno opterećenje (SWL/WLL) svih priveznih elemenata (bitvi, polera i privezne plutače) na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Dobivena opterećenja preporučuje se vidljivo označiti na navedenim priveznim elementima te je ista potrebno dostaviti svim stranama uključenim u operacije na terminalu (INA – Industrija nafte, d.d., peljari, tegljači, privezivači, brodski lučki agent...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, pravilnikom/pravilnicima propisati da samozatezna („self tensioning“) pritezna vitla ne bi trebalo koristiti u automatskom načinu rada (automatsko popuštanje i zatezanje konopa), za vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split, propisati i uspostaviti redovito održavanje sastanaka lučke koordinacije i planiranja. Svrha navedenih sastanaka je planiranje i donošenje zajedničkih odluka vezanih uz odobrenja i dodjelu vezova plovnim objektima u luci te definiranje specifičnih potreba/zahtjeva pojedinog plovnog objekta, kojima mora prethoditi identificiranje i procjena uč...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split prilagoditi broj dostupnih tegljača i vučnu silu na kuki pojedinog tegljača („bollard pull“) potrebama brodova koji smiju pristajati uz INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, pritom vodeći računa o izvanrednim okolnostima koje mogu nastati, a prilikom čega može biti potreban dodatni broj i/ili snaga tegljača, kao i o realnim potrebama za uslugama tegljenja drugih plovnih objekata koji pristaju u splitskoj luci, posebice...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Također, u slučajevima hitnoće/nužde, preporučuje se iznimno odobravati isplov iz luke svim tankerima (neovisno o dimenzijama) u noćni...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Također, u slučajevima hitnoće/nužde, preporučuje se iznimno odobravati isplov iz luke svim tankerima (neovisno o dimenzijama) u noćni...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične vrijednosti (trenutne i srednje) brzine vjetra za sigurno manevriranje tankera u Splitskoj luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split, nastavno na preporuku AIN05-SR-20/2022, pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu ovlaštene stručne osobe koncesionara („Loading Master“) na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu da, u slučajevima nepovoljne vremenske prognoze i/ili pogoršavajućih vremenskih uvjeta, kao i u drugim slučajevima nužde/opasnosti koji zahtijevaju pružanje hitne asistencije brodu/terminalu, na vrijeme osigura prisutnost i prompt...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu osiguravanja stalne pripravnosti relevantnih službi (privezivača, tegljača, peljara, rukovatelja plutajućom zaštitnom branom i vatrogasaca) tijekom cjelokupnog boravka broda na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se na hitne dojave u iznimnim situacijama moglo pravovremeno reagirati te kako bi u slučaju nužde brod mogao sigurno i brzo isploviti iz luke.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split, člankom 35. propisati da brod tanker mora imati siguran privez koji će omogućiti i brzi isplov ako to bude potrebno, odnosno privez pramcem prema izlazu iz luke (desnim bokom uz terminal), osim u posebnim slučajevima kada to zahtijevaju tehnički uvjeti, a za što je potrebno zatražiti posebnu suglasnost Lučke kapetanij...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Preporučuje se kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. u čim kraćem roku osigurati pohađanje tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije („Basic training for oil tanker and chemical tanker cargo operations“) za svo stručno/operativno osoblje na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se iznalaženje efikasnog načina unaprjeđenja i promicanja „safety“ kulture, odnosno svijesti o sigurnosti („safety awareness“) te dosljednu provedbu i adekvatan nadzor istog. Pritom, naglasak treba biti na sloganu sigurnost ispred komercijalnog („safety before commercial“), tj. na minimiziranju komercijalnih utjecaja/pritisaka na sigurnost na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se prijava i podnošenje informacija o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na OCIMF-ovu internetsku stranicu koja sadrži globalnu bazu relevantnih podataka o tankerskim terminalima (MTIS – „Marine Terminal Information System“) te tako omogućiti korisnicima terminala pristup tim podatcima i prije nego li se brod priveže za terminal.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u suradnji s Lučkom upravom Split, izraditi informativni priručnik (brošuru) o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, koji će objediniti sve relevantne podatke o terminalu i time omogućiti bolju informiranost korisnika te lakšu razmjenu i ažuriranje navedenih podataka. Preporučuje se da informativni priručnik (brošura) bude u skladu sa smjernicama posljednjeg, 6. izdanja stručne publikacije ISGOTT ...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-13/2022, izraditi poseban plan potrebnih radnji u slučajevima hitnoće/nužde („emergency/contingency plan“) tijekom boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, a koji su prethodno identificirani postupkom procijene mogućih rizika („risk assessment“). Preporučuje se da navedeni plan bude u skladu sa smjernicama posljednjeg, 6. izdanja stručne publikacije ISG...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi Operativni priručnik terminala („Terminal Operating Manual“) koji sadrži jasno propisane standardne procedure i postupke na terminalu, ažurirane nacrte/skice te druge informacije relevantne isključivo za INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, a koji mora biti dostupan na jeziku razumljivim svom uključenom osoblju na koje se odnosi. U priručniku također treba definirati uloge i zaduženja opera...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se pribaviti posljednje, šesto izdanje stručne publikacije ISGOTT (2020.) za potrebe INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se njime koristili u svrhu dodatnih smjernica za čim sigurnije postupanje na terminalu te u sučelju brod – terminal.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati redovito zaprimanje službeno priznatih vremenskih izvješća, upozorenja i prognoza, posebno izrađenih za konkretnu mikrolokaciju INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da internim aktima propiše obvezu da se, u slučaju prekida rada anemometra, odnosno nemogućnosti pouzdanog određivanja brzine i/ili smjera vjetra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, o istome obavijeste zainteresirane strane, kvar na anemometru otkloni u što skorijem roku, a da se za vrijeme boravka broda na vezu djelatnici terminala koriste brodskim anemometrom. Do ponovne uspostave pouzdanog ...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-8/2021, podešavanje anemometra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na način da, osim trenutnih udara vjetra, može mjeriti i bilježiti 30-sekundne srednje brzine vjetra, koje su mjerodavnije za uspoređivanje s dogovorenim i propisanim graničnim vrijednostima brzina vjetra. Također se preporučuje (elektroničkim putem i u realnom vremenu) omogućiti dostupnost prikaz...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se definirati granične vrijednosti (srednje) brzine vjetra u 30-sekundnim vremenskim intervalima za: obustavu manipulacije teretom, odspajanje cijevi za manipulaciju teretom i isplov broda. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije terminala (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku upravu Split, Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Tako definirane vrijednosti trebalo bi koristiti i prilikom ispunjavanja...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati pouzdanu i kvalitetnu komunikacijsku vezu između broda i operativnog (stručnog) osoblja na terminalu, koja mora biti uspostavljena i održavana za svo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. U tu svrhu preporučuje se korištenje fiksne telefonske linije brod – terminal te sekundarnog (pomoćnog) načina komuniciranja putem prijenosnih radiouređaja.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, prethodno privezu svakog tankera (neovisno da li je brod u kabotaži ili u međunarodnoj plovidbi) na vez br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, osigurati nazočnost ovlaštene i adekvatno kvalificirane stručne osobe („Loading Master“) tijekom rukovanja opasnim tvarima u razlivenom stanju, a po potrebi i za svo vrijeme boravka broda na terminalu (tijekom odgoda/prekida rukovanja opasnim tvarima, ...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi plan, tj. nacrt standardnog priveza broda („ship standard mooring scheme“) na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, prilagođen dimenzijama i strani priveza brodova koje terminal prihvaća te očekivanim meteorološkim uvjetima, a koji sadrži grafički prikaz privezanog broda na terminalu s naznačenim dimenzijama utvrdica i servisne platforme, njihovim međusobnim udaljenostima te udaljenosti priv...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u dogovoru s Lučkom upravom Split, na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu sanirati postojeće i/ili nabaviti nove bokobrane radi stabilnijeg priveza tankera.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, na području INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (posebice njegovog obalnog ruba), poboljšati osvijetljenost adekvatnim rasvjetnim tijelima u sigurnosnoj izvedbi te sustavom osvjetljenja u nuždi.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da prvenstveno pristupi ugradnji sljedećih elemenata, koji su potrebni za sigurniji prihvat brodova određenih veličina/dimenzija na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (čija većina je predložena u maritimnoj studiji terminala izrađenoj 2020. godine): •postavljanje dodatnih priveznih elemenata adekvatnih i transparentnih nosivosti na odgovarajućim lokacijama terminala, imajući u vidu postizanje...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, uzevši u obzir pojedine nalaze procjene trenutnog stanja INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu s aspekta sigurnosti i zaštite mora i morskog okoliša, a koji su sadržani u maritimnoj studiji terminala izrađenoj 2020. godine, ne ugovarati (naručivati) prihvat brodova na predmetnom terminalu kojima duljina preko svega (LOA) prelazi 200 m.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022
Uključena radionica za održavanje vagona trebala bi revidirati svoj Registar rizika revizije željezničkih vozila i ažurirati ga kada je to potrebno kako bi se u potrebnoj mjeri obuhvatili svi razumno predvidivi rizici, te kako bi se isti uklonili usvajanjem operativnih mjera.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 08.02.2022

2021. godina

Mehaničar predmetnog zrakoplova bi trebao tijekom održavanja zrakoplova uvesti postupke i metode za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 21.12.2021
Slovačke civilne zrakoplovne vlasti bi trebale tijekom svog nadzora podržati mehaničara održavanja pri uvođenju postupaka i metoda za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 21.12.2021
Upravitelj infrastrukture trebao bi razraditi dodatne postupke/metode procijene rizika na dionicama pruga gdje su ugrađeni drveni pragovi s obzirom na njihovu starost i utvrditi potrebne mjere kako bi rizik držali pod kontrolom.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.12.2021
Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osigurati poštivanje nacionalnih regulatornih obveza koje se odnose na prijavu odlaska broda iz luke i najavu dolaska u iduću luku pristajanja, plovidbu dodijeljenom kategorijom plovidbe te ukrcaj osposobljenih i zdravstveno sposobnih članova posade koji će udovoljavati zahtjevima Uvjerenja o najmanjem broju članova posade.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021
Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osvježiti znanje časnika plovidbene straže ili ih dodatno educirati o pravilima za izbjegavanje sudara na moru, kao i o nacionalnim regulatornim obvezama plovidbe na odgovarajućoj udaljenosti od obale, brzinom ne većom od propisane.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021
Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se, uz zapovjednika broda, osigurati prisustvo još jednog časnika plovidbene straže na državnoj brodskoj liniji br. 505 Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin – Šibenik i obratno, koji bi mogao preuzeti plovidbenu stražu i time rasteretiti zapovjednika broda.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021
Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se zatamnjena akrilna stakla na pramčanoj strani krila zapovjedničkog mosta broda „Tijat“ ukloniti ili zamijeniti adekvatnijim neobojenim staklima (uz koja se mogu postaviti štitnici od sunca koji se moraju moći skidati, tj. ne smiju biti fiksni).
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021
Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se osigurati mogućnost prigušivanja svjetline svih uređaja ugrađenih na zapovjedničkim mostovima brodova kojima upravlja, na način da isti ne otežavaju izviđanje u noćnim uvjetima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021
Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi kod slijedećeg procesa redovnog popravka na garniturama serije 7121 i 7122 poduzeti postupke u svezi ugradnje automatskog sustava gašenja požara.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 16.11.2021
Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi poduzeti radnje u svezi ugradnje detektora požara u prostoru motora i hidrostatskog prijenosnika, na garniturama serije 7121 i 7122.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 16.11.2021
FPZ-HZNS bi trebao analizom predmetnog događaja ispraviti dosadašnju praksu kojom se Liste provjera ne koriste u svakoj za to predviđenoj situaciji.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.11.2021
Operator aerodroma Lučko - AK Zagreb, trebao bi izraditi procedure za izvanredno slijetanje motornih zrakoplova na USS10/28R, sukladno preporuci HKZP-a koja glasi: „Dostaviti prijedlog operatoru aerodroma Lučko da se u Naputak o uporabi aerodroma uvrsti mogućnost i uvjeti za izvanredno slijetanje motornih zrakoplova na USS10/28R.“
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.11.2021
Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi procijeniti rizike koje stvara opasnost „nepropisnog osiguranja vlaka“, pogotovo kod strojnog osoblja koje je nedavno položilo ispit osposobljavanja, i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera kako bi se smanjio rizik od ljudske pogreške.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.10.2021
Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi pregledati i ažurirati svoj sustav upravljanja sigurnošću tj. dio koji se odnosi na Upute za strojovođe, te specificirati postupak pravilnog osiguranja vlaka od samopokretanja uvođenjem specifikacija položaja kočnika, kako bi se uklonio negativan i čest utjecaj ljudskog faktora pogreške.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.10.2021
Operator aerodroma aeroklub Sinj trebao bi izraditi operativne procedure za vuču jedrilica, slijetanje sa pričvrščenim konopom i odbacivanje konopa, te ih uvrstiti u „Naputak o uporabi aerodroma Sinj“.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021
U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija, kao i sigurnosti građana koji se zateknu na području aerodroma, vlasnik Aerodroma Sinj – Grad Sinj trebao bi izraditi zaštitnu ogradu oko površine aerodroma.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021
Upravitelj infrastrukture trebao bi primjeniti pouzdanije rješenje postizanja kontrole spuštanja branika kojima se rukuje ručno (ručicom) na svim mjestima prijelaza po primitku prednajave otpreme vlaka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.08.2021
FAA bi trebao provesti provjeru usklađenosti kompanijskih procedura proizvođača motora, tvrtke Lycoming, sa trenutno važećom regulativom vezanom za prijavu događaja povezanim sa sigurnošću.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.06.2021
Tvrtka Lycoming trebala bi izvršiti analizu postojećeg proizvodnog procesa izrade klackalica ventila kako bi se sa sigurnošću otklonila mogućnost pojave pronađenih neravnina oko otvora za podmazivanje.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.06.2021
Belgijske zrakoplovne vlasti bi trebale tijekom svojeg nadzora Organizacije za održavanje, tvrtke Loma Air, podržati postupke opisane u Sigurnosnoj preporuci AIN04-SR-06/2020.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.06.2021
Organizacija za održavanje bi trebala utvrditi plan kojim bi se kultura prijava događaja povezanih sa sigurnošću podigla na razinu koja bi odgovarala obujmu poslova koje tvrtka obavlja.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.06.2021
Organizacija za održavanje bi trebala utvrditi plan kojim bi se kultura prijava događaja povezanih sa sigurnošću podigla na razinu koja bi odgovarala obujmu poslova koje tvrtka obavlja.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.06.2021
HACZ bi trebala tijekom svojih redovnih i vanrednih nadzora zračnih operacija (subjekata uključenih u operacije zrakoplova) povećati pozornost na ispravnost pripadajućih letačkih priručnika i usklađenost istih s uputama i važećim revizijama proizvođača.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021
Piloti zrakoplova Cessna 150, bi se trebali prije leta u potpunosti upoznati sa procedurama za slučaj nužde, prije leta, kako proizvođač i navodi u pripadajućem Vlasničkom priručniku predmetnog aviona, kako bi u što ranijoj fazi mogli prepoznati potencijalne probleme vezane za rad motora, te kako bi mogli adekvatno reagirati.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021
Operator zrakoplova bi trebao provjeriti primjenjivost pripadajuće Liste provjere (Check list) aviona prije početka letačkih operacija.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021
Vlasnik predmetnog zrakoplova bi trebao zamijeniti Pilotski priručnik zrakoplova 1977, sa Vlasničkim priručnikom Cessna 150 - 1975, sukladno proizvođačevim uputama.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.04.2021
Željeznički prijevoznik trebao bi prilikom slijedećeg velikog popravka (VP) lokomotiva serije 1141 podserije 000, razmotriti da se iste opreme elektrodinamičkom kočnicom.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 10.03.2021
Željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke prilikom polaska i prolaska vlakova u kolodvorima i međukolodvorima.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 26.01.2021

2020. godina

Piloti parajedrilica koji iz nekih razloga imaju dulji prekid u letenju, trebali bi, uzimajući u obzir pad sposobnosti pilota uslijed duljeg prekida letenja, izbjegavati letenje u zahtjevnijim uvjetima dok postepeno ne dosegnu potrebnu razinu sposobnosti.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.12.2020
Obzirom na učestalost incidenata i nesreća u kojima je sudjelovalo strojno osoblje kada je promet bio reguliran evidencijama prometne sigurnosti, željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke kod zaprimanja i razumijevanja sadržaja evidencija prometne sigurnosti.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 29.12.2020
Ovlaštene radionice za održavanje željezničkih vozila na području Republike Hrvatske trebale bi u slučajevima, kada se ugrađuju osovine starije od četrdeset godina, provesti ultrazvučno ispitivanje iste barem od strane dviju osoba osposobljenih za navedenu vrstu ispitivanja (poglavlje 3.7.4.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 25.11.2020
Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali na nastanak predmetne nesreće, željeznički prijevoznici bi trebali u svoj sustav upravljanja sigurnošću uvesti obvezu, najmanje jednom godišnje obvezni nadzor strojovođa od strane ovlaštene osobe, dok upravljaju vlakom na prugama otvorenim za redovan željeznički promet.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.10.2020
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se provesti provjeru usklađenosti važećih Uvjerenja o najmanjem broju članova posade s odredbama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti ("Narodne novine", broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16, 83/16) te ispraviti eventualne nesukladnosti.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020
Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se brze putničke brodove kojima pruža uslugu javnog prijevoza opremiti instrumentima za mjerenje brzine vjetra, a po mogućnosti i smjera vjetra.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020
Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se osigurati uspostavljanje straže prilikom svakog i za vrijeme cjelokupnog boravka broda u luci, a koja bi jamčila sigurnost i sigurnosnu zaštitu broda, vodeći pritom računa o organizaciji radnog vremena kako bi se osigurao dostatan odmor i spriječio umor članova posade.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020
Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se uputiti zapovjednike brodova kojima upravlja da se detaljnije upoznaju s nepovoljnim vremenskim uvjetima koji mogu prevladavati u lukama u koje pristaju i predstavljati opasnost za sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu i okoliš te da u povoljnim vremenskim uvjetima uvježbavaju alternativne manevre isplovljenja i uplovljenja koje po potrebi mogu upotrijebiti u tim lukama.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020
Upravitelj infrastrukture trebao bi dopuniti Uputu HŽ-451, nakon što se provede dodatna analiza uvjeta za prijevoz praznih kontejnera tipa High Cube obzirom na bruto vrijednosti mase kontejnera (poglavlja 3.1.2. i 4.2.2.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.08.2020
Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno nastalim promjenama na okolišu iz smjera sjevera iznad kolodvora Škrljevo ugraditi dodatni uređaj za mjerenje brzine vjetra (poglavlje 4.2.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.08.2020
DIV grupa d.o.o. prilikom izvođenja radova na željezničkim prugama, a naročito na onim prugama koje su inače otvorene za redovan željeznički promet, a za potrebe održavanja ili obnove zatvorene za redovan željeznički promet, trebala bi detaljno razraditi postupke pri izvođenju radova u Planovima izvođenja radova te posebno naglasiti da nakon svakog završetka radova i zatvora pruge istu treba pregledati kako bi se na dokazan način uvjerili da su svi elementi pruge ispravni i da na pruzi nema o...
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.07.2020
U slučajevima kada su signalno sigurnosni uređaji na prugama opremljenim APB-om u kvaru (smetnje, zauzeća ili sl.), a nadležna osoba ne može pouzdano utvrditi razlog kvara APB-a u međukolodvorskom razmaku, upravitelj infrastrukture trebao bi propisati da prvi vlak koji prometuje u tom međukolodvorskom razmaku vozi sa Vmax 30 km/h, a svi slijedeći vlakovi sukladno propisanim odredbama mogu se kretati brzinom od Vmax 100 km/h u predmetnom međukolodvorskom razmaku.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.07.2020
Grad Pula trebao bi na ŽCP Vernalska dopuniti i obnoviti prometnu signalizaciju sukladno propisanom (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Grad Pula trebao bi na ŽCP Vernalska van pružnog pojasa provoditi redovni nadzor i održavanje vegetacije u cilju održavanja trokuta preglednosti (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Grad Pula treba pokrenuti potrebne radnje u svezi pristupne ceste između dijela kuća oko DV Maslačak i ŽCP Šijana, a u cilju ukidanja ŽCP Vernalska (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Grad Vodnjan trebao bi na ŽCP Vernalska dopuniti i obnoviti prometnu signalizaciju sukladno propisanom (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Grad Vodnjan trebao bi na ŽCP Vernalska van pružnog pojasa provoditi redovni nadzor i održavanje vegetacije u cilju održavanja trokuta preglednosti (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Grad Vodnjan trebao bi na prilaznom kolniku ŽCP Vernalska poduzeti dodatne mjere u svezi odvodnje oborinskih voda i rasutog materijala sa kolnika (poglavlje 4.2.8).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Upravitelj infrastrukture treba ponovno zatražiti od Grada Pula suglasnost za ukidanje ŽCP Vernalska u KM 118+861 na pruzi R101.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 14.07.2020
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom izvršenja građevinskih radova na aerodromima povećati broj nadzora kako bi provjerila usklađenost građevinskih radova sa odobrenom dokumentacijom koja definira "Upravljanje aerodromskim operacijama tijekom građevinskih radova".
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom odobravanja projekata izgradnje i rekonstrukcije aerodroma, u potpunosti provjeravati usklađenost projekta sa zahtjevima Dodatka 14 ICAO-a, te EU Regulative CS-ADR-DSN, vezanima za horizontalnu signalizaciju manevarskih površina.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom odobravanja projekata izgradnje i rekonstrukcije aerodroma, u potpunosti provjeravati usklađenost projekta sa zahtjevima Dodatka 14 ICAO-a, te EU Regulative CS-ADR-DSN, vezanima za horizontalnu signalizaciju manevarskih površina.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Zračna luka Dubrovnik bi trebala internim procedurama obuhvatiti mjere M1 i M2 koje su definirane u dokumentu „Analiza događaja povezanog sa sigurnošću MOR29NOV2018“ predmetnog događaja. Takve mjere bi trebale postati standardna procedura Zračne luke Dubrovnik.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Zračna luka Dubrovnik bi za buduće radove na manevarskim površinama trebala uvesti procedure koje obuhvaćaju korištenje horizontalne oznake zatvoreno „X“ kao prvu sigurnosnu mjeru, koja upozorava pilote zrakoplova na njihov status. Takva oznaka bi trebala biti prisutna sve dok se manevarska površina ne aktivira.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Operator, tvrtka Van Air Europe, trebala bi provesti sve korektivne mjere navedene u svojoj analizi predmetnog događaja.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Operator, tvrtka Van Air Europe, trebala bi definirati procedure koje će letačkim posadama omogućiti lakši pregled pojedinih specifičnosti NOTAM informacija, pogotovo u slučaju kada se NOTAM informacije referiraju na ostale složene dokumente poput AIP-SUP-a.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.04.2020
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama regulirati obavezu korištenja sigurnosne kontrolne liste prilagođene operaciji snabdijevanja brodova gorivom iz vozila i s terminala (poput Sigurnosne kontrolne liste za snabdijevanje b...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Lučkoj upravi Rijeka preporuča se provoditi pojačan nadzor rada ovlaštenika koncesija koji rukuju opasnim ili onečišćujućim tvarima te ovlaštenika koncesija koji pružaju zaštitarske djelatnosti čuvanja, a u svrhu osiguravanja korištenja koncesijskih djelatnosti u skladu s obvezujućim zakonskim, podzakonskim i koncesijskim odredbama.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporuča se tijekom cijele operacije snabdijevanja brodova gorivom iz vozila osigurati prisustvo kompetentne stručne osobe koja mora poznavati engleski jezik ili drugi jezik na kojemu može učinkovito komunicirati s članovima posade broda.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Kompaniji INA - Industrija nafte, d.d. preporuča se na djelotvoran način osigurati dosljednu provedbu zakonskih, podzakonskih i koncesijskih odredbi s naglaskom na procedure u slučaju eventualnog prenošenja koncesije ili bilo kojih drugih prava iz koncesije na treće osobe i osiguravanje pridržavanja navedenih odredbi od strane trećih osoba na koje su koncesija ili prava iz koncesije prenesena.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se regulirati uvježbavanje posade za slučajeve izlijevanja ulja u intervalima ne duljim od 3 mjeseca te obavezu da se prije svakog planiranog snabdijevanja broda gorivom provodi obuka i upoznavanje s detaljima operacije i dužnostima svih članova posade uključenih u nadolazeću operaciju.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se proceduru Operacija ukrcaja goriva upotpuniti s uputama o postupanju u slučaju privremene obustave snabdijevanja broda gorivom.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se uspostaviti i održavati edukaciju ili druge načine upoznavanja članova posade broda sa Sustavom upravljanja sigurnošću, njegovom implementacijom i primjenom u svakodnevnim aktivnostima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se osigurati da sve informacije u vezi sa Sustavom upravljanja sigurnošću budu dostupne brodskoj posadi na radnom ili drugom njima razumljivom jeziku.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.04.2020
Proizvođač, tvrtka Airbus Helicopters, trebala bi dodatno istaknuti važnost održavanja komponenti dinamičkog sustava na način da zamjeni tekst u Priručniku održavanja helikoptera Alouette II, Poglavlje 5.8, Bilješka 2, sa slijedećim tekstom: "Alouette Priručnik održavanja, Poglavlje 5.8, Bilješka 2: Komponentama prijenosa kojima je istekao kalendarski period od 10 godina ali ne i njihov TBO (sati rada komponente), može biti odobreno produženje kalendarskog perioda i to pojedinačno ne duže od...
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Mađarske zrakoplovne vlasti trebale bi tijekom svog redovnog nadzora poduprijeti izmjene procedura Organizacije za održavanje sukladno Sigurnosnoj preporuci AIN04-SR-10/2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Mađarske zrakoplovne vlasti trebale bi tijekom svog redovnog nadzora poduprijeti ishođenje Odobrenja proizvođača (Airbus Helicopters), od strane tvrtke Hidroplan Nord Kft, u skladu sa Sigurnosnom preporukom AIN04-SR-09/2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Organizacija za održavanje, tvrtka Hidroplan Nord Kft, bi trebala revidirati svoje kompanijske procedure vezane za izdavanje Potvrda o vraćanju komponenti u uporabu nakon održavanja, posebno pazeći na sadržaj i informacije navedene u Potvrdi.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Organizacija za održavanje, tvrtka Hidroplan Nord Kft, bi trebala ishoditi Odobrenje proizvođača (Airbus Helicopters), za buduće izvođenje trogodišnjih kalendarskih inspekcija Dinamičkih komponenti prijenosa, sukladno proizvođačevim uputama u Priručniku za održavanje helikoptera i pripadajućim direktivama. Sukladno navedenom, Organizacija za održavanje bi trebala prilagoditi svoj odobreni opseg radova odobren od strane mađarskih zrakoplovnih vlasti.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Tvrtka Hidroplan Nord Kft bi trebala ustanoviti za koje sve Dinamičke komponente prijenosa je izdala Potvrdu o vraćanju u uporabu, a koje nisu održavane u skladu sa proizvođačevim uputama definiranim u Priručniku za održavanje helikoptera. Daljnji postupci bi trebali biti dogovoreni sa proizvođačem helikoptera.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom svog nadzora operatora i Annex II CAMO organizacije provjeriti kompetentnost Odgovorne osobe na funkcijama, Quality/Safety Manager i Continuing Airworthiness Manager, kako bi se utvrdila razina potrebnog znanja za vođenje kontinuirane plovidbenosti i nadzora kvalitete.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom svog nadzora operatora i Annex II CAMO organizacije popratiti reviziju Programa održavanja helikoptera Alouette II, u skladu sa Sigurnosnom preporukom AIN04-SR-03/2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Odgovorna osoba za vođenje kontinuirane plovidbenosti u Annex II CAME organizaciji bi trebala proći edukaciju na temu Kontinuirane plovidbenosti helikoptera.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Tvrtka Eudora Let d.o.o., Annex II CAMO organizacija zadužena za vođenje kontinuirane plovidbenosti helikoptera, bi trebala revidirati CAME priručnik, te posebno obratiti pažnju na procedure vezane za prihvaćanje helikoptera i njegovih komponenti nakon radova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020
Tvrtka Eudora Let d.o.o., kao operator helikoptera i Annex II CAMO organizacija zadužena za vođenje kontinuirane plovidbenosti helikoptera, bi trebala revidirati Program održavanja helikoptera Alouette II, u skladu sa proizvođačevom dokumentacijom o održavanju helikoptera i pogonske grupe.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 24.03.2020

2019. godina

Prilaz letjelice trebao bi se odvijati po putanji koja je uobičajena u zrakoplovstvu (downwind - base - final) i koja ujedno omogućuje optimalnu kontrolu i stabilizaciju letjelice u prilazu.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019
Brzina letjelice tijekom prilaza za slijetanje trebala bi uvijek biti dovoljno velika, tj. toliko veća od minimalne brzine da eventualni udari vjetra ne ugroze brzinu potrebnu za let zrakoplova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019
Operator, tvrtka Pegasus Airlines, trebala bi implementirati nove Putničke sigurnosne kartice koje su usklađene sa međunarodnim standardima i normama, poput EASA CAT.OP.MPA.170 i ICAO Doc. 10086, te sa zaključcima Sigurnosne studije DGCA-a.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 31.12.2019
Preporuča se Hrvatskom registru brodova osiguravanje dosljednog provođenja i implementacije zahtjeva važećih Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila te osiguravanje dosljednog ažuriranja podataka o plovilima i opremi u Svjedodžbama i pripadnim dokumentima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se preporuča regulirati broj članova posade na ribarskim plovilima na način da se uz članove posade za održavanje sigurne plovidbe omogući ukrcaj stručnih radnika te da se definiraju zahtjevi za njihov rad i boravak na ribarskim plovilima te minimalnu stručnu osposobljenost.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na pregled sustava električne energije, protupožarne zaštite i opreme, kao i odgovarajuću familijarizaciju s istima svih osoba koje na ovim brodovima rade te njihovu uvježbanost za izvanrednu situaciju požara na brodu.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na udovoljavanje zahtjevima vezanim uz najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu, prijavu ukrcaja članova posade, odgovarajuću osposobljenost i zdravstvenu sposobnost članova posade, sate rada i odmora te uvjete smještaja.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019
Preporuča se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture donijeti jedinstvena Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila koja će jasno definirati zahtijevanu razinu opremljenosti protupožarnom opremom za sva ribarska plovila (neovisno o datumu gradnje) s ciljem da se njihovom upotrebom ne ugrožava sigurnost osoba, plovila i okoliša te da se definira krajnji rok do kojeg su postojeća plovila (građena prije 1. siječnja 2008. godine) dužna udovoljavati novim zahtjevima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 20.12.2019
Željeznički prijevoznik trebao bi u Okvirnom planu i programu poučavanja izvršnih radnika posvetiti više pozornosti na radne postupke vezane uz postupak manevriranja sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.09.2019
Uključeni prijevoznik trebao bi unutar Plana i programa redovitog poučavanja strojovođa posvetiti veću pozornost na sadržaje vezane za poslovne specifičnosti u okviru tehnološkog procesa rada po pojedinim kolodvorima ili pružnim dionicama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019
Upravitelj infrastrukture trebao bi prilikom modernizacije signalno sigurnosnog uređaja kolodvora Kutina TP ukinuti grupni izlazni signal oznake CT 6-9 i postaviti pojedinačne svjetlosne signale za vozne putove izlaza sa 6, 7, 8 i 9 kolosijeka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019
Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Češke Republike reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima češke državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja sigurnosne narukvice od strane osobe koja upravlja gliserom tijekom cijelog vremena trajanja plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 12.07.2019
Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima hrvatske državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja sigurnosne narukvice od strane osobe koja upravlja gliserom tijekom cijelog vremena trajanja plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 12.07.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se kroz interne propise Ministarstva dodatna pažnja posveti edukaciji svih članova posade brodova i brodica Ministarstva, a vezano uz rukovanje ugrađenim navigacijskim sustavima koji su ugrađeni na brodu ili brodici na koje su raspoređeni, kako bi pored zapovjednika barem još jedan član posade imao potrebna znanja i vještine potrebne za rukovanje tim specifičnim navigacijskim sustavima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da ukoliko se tehničkim pregledom utvrdi da brodica nije opremljena ugrađenim propisanim navigacijskim svjetlima i svjetiljkama, a prema Pravilima o izbjegavanju sudara, da se jasno naznači ograničenje, tj. zabrana plovidbe u razdoblju od zalaska do izlaska Sunca, kao i u uvjetima smanjene vidljivosti, te se spomenuto ograničenje upiše u očevidnik brodica odnosno budući jedinstveni upisnik te u plovidbenu dozv...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dosljedna provedba propisanih tehničkih i inspekcijskih pregleda brodica, s posebnim naglaskom na opremljenost brodica i broj osoba koje se na brodicama nalaze.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi pomorstva i Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izmjena zakonskih i podzakonskih propisa tako da su sve osobe na brodicama, bez obzira na njihovu namjenu (za osobne, gospodarske ili javne svrhe), a čija brzina prelazi 20 čv, dužne za cijelo vrijeme trajanja plovidbe nositi prsluk za spašavanje, neovisno o području i uvjetima plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019
Preporuča se Upravi pomorstva i Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da propiše obveznu ugradnju pojačivača radarskog signala (radar reflektora) na drvene i gumene brodice te na sve brodice čija brzina prelazi 20 čv.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019

2018. godina

Kako bi se, u slučaju potrebe, akcija traganja i spašavanja pilota parajedrilice mogla provesti što brže i uspješnije, preporučljivo je da piloti parajedrilica koji rade prelete, u dogovoru s kolegama letačima ili nekom drugom osobom, koriste neku od aplikacija za lociranje mobitela.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 11.12.2018
Piloti parajedrilica koji lete na području Učke, trebali bi imati u vidu da strujanje zraka u nižim slojevima iznad područja oko sela Mala Učka i nešto južnije od sela Mala Učka, može biti vrlo turbulentno.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 11.12.2018
Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, za jedrenje je ne bi trebali koristiti nedovoljno iskusni piloti.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.11.2018
Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, trebalo bi izbjegavati jedrenje na maloj udaljenosti od padine.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.11.2018
Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, trebalo bi izbjegavati jedrenje na brzinama minimalnog propadanja, nego uvijek letjeti na nešto povećanim brzinama kako bi jedrilica brže reagirala na komande te bila u mogućnosti sigurno napustiti područja iznenadnih silaznih zračnih strujanja.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.11.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi poduprijeti izmjene i dopune Operativnog priručnika koje bi Zračna luka Split trebala provesti u skladu s preporukom AIN04-SR-08/2018.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi temeljiti intenzitet nadzora operatora na temelju procjene rizika (Risk based approach), uzimajući u obzir relevantne faktore poput uvođenja novog tipa zrakoplova u operacije, uvjete u kojima operator operira, vrstu operacija i slično.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
SMS sustav, kao i menadžment Zračne luke Split, trebao bi se upoznati sa zakonom propisanim obavezama davanja informacija u svrhu sigurnosne istrage te osigurati da se iste dostave na zahtjev tijela zaduženog i ovlaštenog za provođenje sigurnosnih istraga.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Zračna luka Split trebala bi uvesti sustav koji će pismenim tragom podržati određene operacije zrakoplova na zračnoj luci, poput premještaja zrakoplova ili sličnih radnji. U tu svrhu moguće je koristiti npr. e-mail, kao brz i jednostavan način pismene komunikacije. Spomenuti sustav trebao bi biti razrađen i definiran u odgovarajućem Operativnom priručniku Zračne luke Split.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, poštujući obavezu izvješćivanja i načela kulture pravičnosti (just culture), podržati nastojanja svojih zaposlenika u pogledu izvješćivanja o događajima koji ugrožavaju sigurnost zračnog prometa.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi osigurati da letačko osoblje koje provodi letačke operacije zrakoplovima tvrtke, obavi sva potrebna i propisana osposobljavanja za vršenje letačkih operacija zrakoplovima na kojima će letjeti za potrebe tvrtke ECA.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, provođenjem odgovarajućeg nadzora nad svojom CAMO organizacijom, osigurati da se kvaliteta održavanja zrakoplova iz flote ECA podigne na zadovoljavajuću razinu.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, za slučajeve postupaka koji nisu letačke operacije (npr. premještanje zrakoplova voženjem po manevarskim površinama i bez polijetanja), razraditi i u Operativnom priručniku definirati provođenja takvih postupaka. Ukoliko je moguće, komunikacija između nalogodavca i izvršitelja navedenih postupaka trebala bi biti popraćena pismenim tragom, npr. e-mailom kao oblikom brze i jednostavne pismene komunikacije.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Tvrtka ECA trebala bi, provođenjem odgovarajućeg nadzora nad obavljanjem letačkih operacija, osigurati da se letačke operacije obavljaju u skladu s propisanim postupcima, procedurama te odobrenim priručnicima tvrtke kako bi se kvaliteta spomenutih operacija podigla na zadovoljavajuću razinu
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 29.10.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi, općenito prilikom odobravanja programa održavanja sportsko rekreativnih zrakoplova, nastojati da isti budu razumljivi i nedvosmisleni te da korisnicima ne ostavljaju prostora za različite interpretacije.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.05.2018
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi, općenito prilikom odobravanja programa održavanja sportsko rekreativnih zrakoplova, ukoliko uoči da se u pojedinom slučaju radi o zrakoplovu koji godišnje naleti veći broj sati, voditi računa da intervali održavanja koji se navode u pojedinom programu održavanja, ne premašuju intervale koje propisuje proizvođač
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.05.2018
Vlasnik vozila trebao bi dopuniti Plan školovanja uključenih radnika na prijemu/otpremi vagona vezano uz pregled funkcionalnosti vrata na putničkim vagonima u prijemnim/otpremnim kolodvorima (poglavlja 3.3.8.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.05.2018
Proizvođač opreme trebao bi u svojim uputama navesti da u uvjetima velikih elektromagnetskih onečišćenja izvan granica određenih međunarodnim normama, odnosno, utjecaja stabilnih i mobilnih postrojenja električne vuče koji se pokazuju kroz prevelike inducirane napone u postojećim signalnim kabelima bez redukcijskog faktora (neoklopljenim kabelima), da sklop TDR14 (bez odgovarajuće zaštite) može biti osjetljiv na inducirane elektromagnetske smetnje (poglavlje 4.2.12).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
Upravitelj infrastrukture trebao bi poduzeti mjere za pouzdano uklanjanje induciranih smetnji koje mogu utjecati na rad signalno-sigurnosne postojeće opreme, pri čemu bi naglasak trebao biti na primjeni pasivnih mjera koje su pouzdanije i dugoročno jeftinije (poglavlje 3.8.1).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 3 trebalo bi navesti koje su to dodatne mjere koje je upravitelj infrastrukture dužan uvesti (poglavlje 4.2.13).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
U Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 1 odredbu o praćenju rada trebalo bi proširiti i na ŽCPe koji su izvedeni kao automatski uređaji (poglavlje 4.2.13).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 27.02.2018
Upravitelj infrastrukture trebao bi kroz redovne sastanke organizacijskih jedinica, koje se bave upravljanjem prometa i održavanjem infrastrukture, uskladiti tehnološke procese tih jedinica koje utječu na rad jedni drugih (poglavlja 4.2.2. i 4.2.3).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.02.2018
Upravitelj infrastrukture trebao bi uspostaviti procese održavanja kolosijeka namijenjenih za manevarski rad takve da se tijekom procesa kontrole stanja kolosijeka može utvrditi stvarno stanje kolosijeka što uključuje i nosivost kolosijeka i druge relevantne pokazatelje (poglavlje 4.2.2.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.02.2018

2017. godina

Preporučuje se upravitelju luke "Županijska lučka uprava Vela Luka" premještanje dijela komunalnih vezova koji se nalaze u neposrednoj blizini operativne obale trajektnog pristaništa na drugu lokaciju.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 19.12.2017
Organizatori padobranskih skokova trebali bi razdvojiti zone prizemljenja za manje iskusne padobrance (učenici, padobranci s A i B dozvolama) i padobrance koji prizemljenje rade iz oštrog strmog zaokreta.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.10.2017
Organizatori padobranskih skokova trebali bi provoditi kvalitetnu pripremu izvođenja skokova u sklopu koje bi trebali definirati smjer prizemljenja te osigurati da su svi padobranci s time upoznati prije odlaska na skok. Odstupanje od definiranog smjera prizemljenja načelno bi se trebalo dozvoljavati samo u slučaju neke izvanredne situacije
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.10.2017
Padobranski klubovi trebali bi konstantno raditi na edukaciji svojih članova padobranaca, u ovom slučaju konkretno na temama: - Pravila izvođenja padobranskih skokova, - Upravljanje padobranima visokih performansi, preduvjeti i tehnike izvođenja oštrih strmih zaokreta prilikom prizemljenja, kao i pravilan način držanja komandi i upravljanja padobranom općenito.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.10.2017
Upravitelj infrastrukture trebao bi za prometovanje „Z“ kolosijekom kolodvora Zagreb Ranžirni razraditi proceduru upravljanja prometom željezničkih vozila (poglavlja 3.8 i 3.10).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 16.10.2017
Obzirom na broj incidenata, nesreća i ozbiljnih nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima u kojima je sudjelovalo strojno osoblje, društva koja posjeduju vučna vozila koja prometuju po infrastrukturi pod nadležnosti društva HŽ Infrastruktura d.o.o., trebala bi prilikom redovnog i izvanrednog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke strojnog osoblja kod približavanja željezničko-cestovnim prijelazima (poglavlje 3.5.4.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.10.2017
Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali da dođe do predmetne nesreće uključeno društvo čiji je radnik vozač TMD-a trebalo bi u svom SUS-u definirati postupke pomoću kojih bi imalo točan uvid o stručnim osposobljenostima strojnog osoblja ovisno o seriji vozila i dionici pruge (poglavlja 4.3.1. i 4.3.5.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 11.10.2017
Uzevši u obzir predmetnu nesreću te činjenicu da je i ranije znalo doći po pomicanja kotura lima na paletama, vlasnik vagona bi trebao napraviti analizu načina pakiranja kotura limova iz koje bi se moglo utvrditi koliko je ovakav način pakiranja sukladan UIC smjernicama za utovar i poduzeti mjere na sprječavanju budućih nesreća.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Upravitelj infrastrukture tijekom poučavanja i školovanja izvršnih radnika trebao bi više pozornosti posvetiti na propisane postupke u slučajevima kad se pojavljuju opasnosti vezane za neuključivanje SS-uređaj, a koje izravno utječu na sigurnost prometa (poglavlje 4.3.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Obzirom na učestalost incidenata i nesreća u kojima je sudjelovalo strojno osoblje kada je promet bio reguliran evidencijama prometne sigurnosti, željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke kod zaprimanja i razumijevanja sadržaja evidencija prometne sigurnosti (poglavlje 8.2.2.)
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Uzevši u obzir utjecaj građevinskih objekata unutar infrastrukturnog pojasa na težinu ove nesreće upravitelj, Infrastrukture trebao bi u SMS-u uspostaviti proceduru procjene rizika iz koje bi se vidjelo da li objekti unutar infrastrukturnog pojasa mogu imati utjecaja na posljedice nekog štetnog događaja (poglavlje 8.2.17), temeljem čega bi se mogao izraditi prijedlog mjera za postupanje s takvim objektima.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.09.2017
Pružatelji usluga manevriranja trebali bi razraditi proces manevriranja za pojedine serije vagona, te bi s istim trebali upoznati sve manevarske radnike (poglavlje 5.4.5.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.03.2017

2016. godina

Općina Žminj trebala bi uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti i koordinirati isti s Upraviteljem infrastrukture, te napraviti plan održavanja trokuta preglednosti koji je pod ingerencijom Općine (poglavlja 7.7.1, 7.7.4. i 7.7.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Općina Žminj treba prometnicu prema ŽCP-u Švogari opremiti propisanom prometnom signalizacijom (poglavlje 7.7.4).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
ŽCP Švogari opremiti aktivnom zaštitom (poglavlje 9). Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Općini Žminj slijedeću sigurnosnu preporuku:
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Na pasivno osiguranim željezničko-cestovnim prijelazima, na kojima nije zadovoljen trokut preglednosti prilagoditi brzinu vlaka stvarnom stanju na terenu (raspoloživom trokutu preglednosti – poglavlje 7.9. i 8.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi na svim prugama uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti sukladno Pravilniku o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15). (poglavlja 7.9 i 9).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Redovito održavati vegetaciju u zoni željezničko‐cestovnog prijelaza zbog poboljšanja preglednosti (poglavlje 5.5.2)
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Postaviti znakove B38 i C01 o prvenstvu prolaska (poglavlje 5.5.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Sukladno pomicanju znakova ‐ iscrtati oznake na kolniku H01, H03, H11 i H43 (poglavlje 5.5.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Pomaknuti znakove („Andrijin križ“ A47 i „STOP“ B02) na minimalnu udaljenost od tri metra od najbliže tračnice s obje strane željezničko‐cestovnog prijelaza. (poglavlje 5.5.2).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi ŽCP koji se nalazi na pruzi M604 u km 235+100 opremiti zvučnim i svjetlosnim znacima.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi izraditi sustav vrednovanja pokosa iz kojeg bi se utvrdio objektivan redoslijed sanacije pojedinih pokosa temeljem opasnosti koju predstavljaju za odvijanje željezničkog prometa (poglavlje 4.2, 4.3 i 4.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Službe nadležne za održavanje prometnice trebale bi održavati zelenilo pored prometnice u blizini željezničko-cestovnog prijelaza Kupinec na način da prometni znakovi budu vidljivi sudionicima u prometu (poglavlje 5.5).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Željeznički prijevoznici koji se bave prijevozom tereta, trebali bi od pošiljatelja zatražiti potvrdu/dokaz da je teret ili dijelovi tereta dostatno pakirani i kao takvi sigurni za transport (poglavlja 4.2 i 4.3).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Upravitelj infrastrukture trebao bi u dokumentaciju o obavljenom pregledu kolosijeka osim rezultata mjerenja (slika 6) upisivati i podatke o stanju gornjeg i donjeg ustroja kolosijeka (poglavlja 7.4.2 i 10).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.12.2016
Preporučuje se Lučkim kapetanijama uvođenje redovitih nenajavljenih alkotestiranja članova posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uvođenje kriterija po kojem bi nadležna Lučka kapetanija mogla za konkretno kategoriju plovidbe 6 - Nacionalna obalna plovidba, vlastitom odlukom u Uvjerenju o najmanjem broju članova posade dodati još onoliki broj članova posade koji smatra da je potreban u svakom zasebnom slučaju. Stoga se preporučuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture izmjena i dopuna Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji mor...
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se nadležnoj Lučkoj kapetaniji Pula da naloži izradu maritimne studije i Pravilnika o redu u luci, te da se pristupi utvrđivanju graničnih uvjeta sigurnosti plovidbe svake pojedine vrste broda
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze nošenja sigurnosne opreme za članove posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi prilikom priveza ili odveza (prsluk za spašavanje na napuhavanje i po potrebi sigurnosni pojas), sukladno SUS-u.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ uvođenje obveze alkotestiranja u SUS-u brodara.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se Javnoj ustanovi ″Nacionalni park Brijuni″ kao koncesionaru i upravitelju luke Brijuni uspostava obveze korištenja osoba s kopna za privez/odvez brodova u luci Brijuni (to mogu biti i dežurni djelatnici JU ″NP Brijuni″ – služba nadzora, vatrogasci,...)
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze izvedbe palube broda na mjestima koja nisu zaštićena u protukliznoj izvedbi (palube, mjesta pristupa na brod i sl.)
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ prilagođavanje Sustava upravljanja sigurnošću (SUS) vrsti, veličini, namjeni i području plovidbe broda.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 09.11.2016
Hrvatska kontrola zračne plovidbe trebala bi osigurati da KZP (kontrolor zračnog prometa) ima valjanu informaciju o tipu zrakoplova s kojim komunicira kako bi isti, u slučaju potrebe, bio u stanju na najbolji mogući način sudjelovati i dati svoj doprinos u rješavanju nepredviđenih situacija.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.09.2016
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi razraditi i primijeniti način kojim će se u generalnoj avijaciji djelovati na pristup pilota koji prelaze s njima dobro poznatog tipa zrakoplova na njima novi tip zrakoplova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 12.08.2016
STS Avijacija d.o.o. trebala bi napraviti reviziju Operacijskog priručnika tj. dijela D koji se odnosi na 2.1.3 Periodička obuka i ugraditi dio obuke koji je sadržan i u 2.1.1. Konverzijski tečaj, a odnosi se na pripremu leta i donošenje odluka prilikom promjene vremenskih uvjeta, kako bi se povećala razina sigurnosti i smanjili rizici ponavljanja sličnih grešaka koji su doveli do navedene nesreće.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 20.07.2016
STS Avijacija d.o.o. trebala bi napraviti reviziju Operacijskog priručnika tj. dijela D koji se odnosi na 2.1.3 Periodička obuka i ugraditi dio obuke koji je sadržan i u 2.1.1. Konverzijski tečaj, a odnosi se na pripremu leta i donošenje odluka prilikom promjene vremenskih uvjeta, kako bi se povećala razina sigurnosti i smanjili rizici ponavljanja sličnih grešaka koji su doveli do navedene nesreće.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 18.05.2016

2015. godina

Upravitelj infrastrukture trebao bi kroz sustav upravljanja sigurnošću osigurati da se ljudske sposobnosti i ograničenja, te utjecaj istih na performanse zaposlenika uzmu u obzir primjenom priznatih metoda iz područja koja se bave utjecajem ljudskog čimbenika na obavljanje radnih zadataka i sigurnost (poglavlja 8.5.2 i 8.6).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.11.2015
Nakon saznanja o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sve zapise (komunikacija, RDR, MET podatci, STRIP, FLP) čuvati do okončanja istrage. Navedeno propisati u sklopu internih procedura HKZP
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 14.09.2015
Kontrolirano uklanjanje zrakoplova s mjesta nesreće i kontrolni pregled operativnih površina aerodroma provoditi u skladu s Aerodromskim priručnikom 5, a prilikom uklanjanje zrakoplova s mjesta nesreće postupati u skladu s Uredbom 996/2010 Europskog Parlamenta i Vijeća o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ, u članku 11. i 13.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.06.2015
Provesti radionicu na temu „Postupanje u kriznim situacijama HKZP“, kojom obuhvatiti iskustva i naučene lekcije iz ovog događaja, za tehničko i operativno osoblje HKZP. U radionicu odgovarajuće uključiti infrastrukturu i osoblje ZMiN pod nadležnošću MORH. Redovito uvježbavati propisane postupke.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Započeti s uvođenjem kontinuiranog anti-stres programa i programa adekvatne psihološke intervencije u kriznim situacijama – CISM, angažiranjem stručnjaka psihologa. Navedenim programom prema potrebi obuhvatiti i tehničko osoblje HKZP.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Dopuniti i revidirati plan za krizne situacije sukladno uočenim nedostacima tijekom i nakon događaja, kojim obuhvatiti: minimum funkcijskih zahtjeva za sva operativna radna mjesta obzirom na neprekinutost rada, izradu OPS modela rada u slučaju kritične situacije (elementarne nepogode), poboljšanje komunikacije između tehnike i operative te ograničenja ulaska u operativne prostorije neovlaštenim osobama.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Izraditi programe i uputa za održavanje objekata i pripadajuće infrastrukture HKZP-a koji nedostaju, napraviti reviziju svih postupaka i uputa koje se odnose na održavanje zgrade i odvodnje te jasno definirati odgovorne osobe i njihovu raspoloživost. Planovima obuhvatiti sigurnosnu procjenu zgrade, sustav veza, rekonstrukciju odvodnje oborinskih voda te izradu studije odvodnje prema potrebi.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) izraditi Sigurnosni plan kritične infrastrukture i imenovati Sigurnosnog koordinatora za pojedine dijelove Nacionalne kritične infrastrukture kojom upravlja HKZP.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture na prijedlog nadležnog tijela državne uprave te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura (NN. 108/13), te prijedlogom Registra kritičnih vrijednosti i Pregledom kritičnih infrastruktura HKZP, od strane nadležnih tijela provesti postupak za potvrđivanje popisa kritične infrastru...
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 01.06.2015
Tvrtke koje se bave održavanjem električnih instalacija na željezničkim vozilima trebale bi uvesti tehniku pregleda električnih instalacija u radnom stanju, koje omogućavanju radnu detekciju slabih mjesta na električnoj instalaciji koja nije moguće detektirati vizualnim pregledom, npr. termo kamerama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 18.05.2015
Da se prema pilotima koji su prešli sa zrakoplova više klase na zrakoplov niže klase performansi, a na kojem imaju relativno malo iskustvo (manje od 300 sati naleta), tijekom provjere stručnosti (LPC) obavlja pojačani nadzor poznavanja ograničenja (Limitations), performansi (Performance) i proračuna težine i ravnoteže (Weight and Balance) predmetnog zrakoplova.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 06.05.2015
HŽ Infrastruktura bi trebala na predmetni željezničko-cestovni prijelaz ugraditi automatski uređaj za zatvaranje prometa (polubranici).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Odsjek za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske ceste trebali bi odrediti maksimalnu duljinu vozila koja smiju prolaziti predmetnim križanjem, jer je evidentno da vozila duljine 14m i više ne mogu u jednom prolazu preći preko ŽCP-a i skrenuti desno iz Bregovite u ulicu Ivana Rendića.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Infrastruktura i Hrvatske ceste trebale bi preprogramirati i uskladiti uređaje za davanje svjetlosnih znakova na predmetnom križanju na način da u trenutku uključenja signala koji najavljuje prolazak vlaka na uređaju za davanje svjetlosnih znakova bude uključeno žuto trepćuće svjetlo.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Hrvatske ceste trebale bi izmjestiti prometni znak koji vozače obavještava o nailasku na križanje, kao bi korisnicima ŽCP-a bili vidljivi i sigurnosno-signalni uređaj i znakovi koji označavaju ŽCP.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 07.04.2015
Prilikom priprema za letenje voditi računa o proračunu i rasporedu tereta, koji trebaju biti u skladu s propisanim normama proizvođača i stvarnih podataka dobivenih sa vaganja.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.01.2015