Početna > Objave > Novi objedinjeni sustav za prijavu i upravljanje događajima o ugrožavanju sigurnosti u zračnom prom...

Novi objedinjeni sustav za prijavu i upravljanje događajima o ugrožavanju sigurnosti u zračnom prometu ECCAIRS 2

Datum objave: 04.01.2021.


S 1.1.2021. pokrenut je novi sustav ECCAIRS 2, koji sada objedinjuje 4 zasebna modula vezano uz informacije, prijavu ili obradu događaja o ugrožavanju sigurnosti u zračnom prometu. Sustav je izrađen od strane EASA-e, koja je sada nadležna za njegovo daljnje održavanje.

Više nije dostupan portal za prijavu događaja na EU Aviation Safety Reporting: Home (aviationreporting.eu), već se događaji prijavljuju preko portala ECCAIRS 2 Central Hub | Home (e2-aviationreporting.eu)

Način inicijalne prijave događaja je u načelu ostao isti, s malim izmjenama u izgledu portala, dok su veće promjene u način prijave follow-up izvješća jer više ne postoji mogućnost E5Y datoteke koju su korisnici do sad koristili za ažuriranje prijavljenih događaja. Svakom dijelu novog sustava (ECCAIRS 2 Central Hub) može se pristupiti ovisno o dodijeljenim ovlastima, dok je dio za prijavu događaja omogućen svima i bez potrebne registracije, tj. pristupnih podataka.

Za organizacije postoji mogućnost i registracije na novi sustav (ECCAIRS 2) što će im omogućiti lakše praćenje prijavljenih događaja i njihovo ažuriranje.

Za sve dodatne informacije i mogućnosti novog sustava, molim Vas da kontaktirate nadležna tijela, Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu air.safety@ain.hr i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo safety@ccaa.hr

Zahvaljujemo na strpljenju, te ćemo Vas dodatno obavještavati o novim mogućnostima za prijavu događaja, kako bi što lakše i brže zajedno odradili ovu tranziciju na novi sustav i u potpunosti iskoristili njegove mogućnosti.