Početna > Objave > Ozbiljna pomorska nesreća od 20.06.2019. u luci Sućuraj na otoku Hvar - obavijest o nepokretanju is...

Ozbiljna pomorska nesreća od 20.06.2019. u luci Sućuraj na otoku Hvar - obavijest o nepokretanju istrage

Datum objave: 11.07.2019.


Dana 20. lipnja 2019. godine u luci Sućuraj na otoku Hvar, prilikom uplovljavanja ro-ro putničkog broda „Ston“, koji plovi na trajektnoj liniji Drvenik - Sućuraj, oko 12:25 sati po lokalnom vremenu (UTC + 2) došlo je do udara pramčanog dijela broda u trajektno pristanište, a u namjeri da se spriječi spomenuti udar, i do preopterećenja pogonskih motora i njihove automatske zaštite - isključivanja te je pogon broda nakratko izgubljen.

Brod se nakon udara u obalu lagano zarotirao. Ponovnom uspostavom pogona pokušalo se spriječiti nekontrolirano kretanje broda, ali bezuspješno pa je ubrzo potom došlo do kontakta obaju azimut propulzora s morskim dnom, odnosno do nasukanja broda krmenim dijelom na suprotnoj strani ovog uskog zaljeva. Nakon što je brod osiguran od pomicanja, preko prekrcajne krmene rampe iskrcani su putnici i vozila. Na brodu se ukupno nalazilo 7 članova posade, 100 putnika i 29 vozila.

Nije bilo poginulih, dok su dvije osobe lakše ozlijeđene, a tri vozila oštećena. Kao posljedica udara broda došlo je do manje štete na obali te na pramčanoj oplati broda (iznad vodene linije), a kao posljedica nasukanja do štete na brodskim azimut propulzorima, ali nije bilo prodora mora u brod. Nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih trećih strana.

Nije bilo onečišćenja mora ili obale. Nakon obavljenog pregleda oštećenja broda, isti je tegljačem dotegljen u brodogradilište Brodotrogir d.d. na remont. Na temelju provedenog postupka prethodne procjene zaključeno je da do nesreće nije došlo uslijed tehničkog kvara na brodu ili zbog nedostataka sustava sigurnosti plovidbe u tom području, već zbog nenamjernih radnji osoba koje su njime upravljale prilikom manevra pristajanja, a u uvjetima dnevnog svjetla, dobre vidljivosti i povoljnih meteoroloških prilika te ne gustog prometa. Analizom pomorske nesreće utvrđeni su odlučujući čimbenici koji su utjecali na pomorsku nesreću, a odnose se na familijariziranost s brodom i pogonom osobe koja je njime tijekom manevra pristajanja inicijalno upravljala te sama skučenost i zahtjevnost luke koja to dodatno otežava, a osobama koje upravljaju brodom ne dopušta puno prostora za pogreške i korekcije istih.

Uzimajući u obzir navedeni uzrok i čimbenike koji su doveli do pomorske nesreće, kao i prouzročene posljedice (dvije lakše ozlijeđene osobe, manja šteta obali te šteta brodu, tri oštećena vozila koja su se nalazila na njemu, ali bez smrtno stradalih ili teže ozlijeđenih osoba, onečišćenja mora i obale), da brodar poduzima radnje kako bi unaprijedio sigurnost na brodu i spriječio ponavljanje ovakvih nesreća te da je Republika Hrvatska jedina zainteresirana država, zaključeno je da provođenje sigurnosne istrage ne bi dovelo do novih spoznaja koje bi utjecale na sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, na povećanje sigurnosti pomorskog prometa ili na smanjenje opasnosti od onečišćenja s brodova, te je stoga odlučeno da se sigurnosna istraga neće pokretati.