Početna > Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava, sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) obavještavamo da ravnatelj, zamjenik ravnatelja, glavni istražitelje te ostali ovlašteni predstavnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: Agencija) istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.


Plan nabave Agencije za 2013. godinu

Plan nabave Agencije za 2014. godinu

Prve izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2014. godinu

Plan nabave Agencije za 2015. godinu

Prve izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2015. godinu

Plan nabave Agencije a 2016. godinu

Prve izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2016. godinu

Plan nabave Agencije za 2017. godinu

Plan nabave Agencije za 2018. godinu

Plan nabave Agencije za 2019. godinu

Plan nabave Agencije za 2020. godinu

Plan nabave Agencije za 2021. godinu

Plan nabave Agencije za 2022. godinu

Registar ugovora

Pravilnik o planiranju i provedbi postupaka nabave na koje se ne primjenjuje ZJN

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015. -2017. s pogledom do 2020. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja